Brussel heeft geen staatshervorming maar een stadshervorming nodig

©Photo News

Brussel kent vele problemen. De zesde staatshervorming is er, en er is een Brusselakkoord. Het is nu aan de Brusselse politici zelf om genoeg moed aan de dag te leggen om Brussel de komende vijf jaar zelf te hervorming. Want Brussel heeft geen staatshervorming nodig, wel een stadshervorming.

Door Elke Roex, Brussels parlementslid (sp.a) en Matthias Van Wijnendaele, beleidsmedewerker (sp.a)

De zesde staatshervorming is een feit. Maandag pronkten 12 trotse politici met de wetteksten. De hervorming maakt van België een federaal land. Via een herfinanciering en overdracht van bevoegdheden verschuift het zwaartepunt van het federale niveau naar de deelstaten.

Voor het eerst werd Brussel niet de communautaire pasmunt van Franstalig en Nederlandstalig België. Het Brussels Gewest kreeg de kans om zich intern te hervormen, ontving nieuwe bevoegdheden om een eigen stedelijk beleid te voeren en werd beter gefinancierd. Maar zijn we klaar met Brussel? Is onze stad af? Is Brussel voldoende hervormd? Nee.

Het Brusselakkoord staat vandaag enkel maar op papier. Het moet nu uitgevoerd worden om het leven voor de inwoners en bezoekers van onze stad te verbeteren. De zesde staatshervorming is een eerste etappe van de Ronde van Brussel die nu wordt gereden, maar we zijn nog lang niet aan de finish.

In heel de wereld worden we geconfronteerd met grote uitdagingen: armoede, de trek naar de stad, de zoektocht naar kwalitatieve jobs en de klimaatopwarming. Professoren en politici tonen aan dat deze problemen het best aangepakt worden op het niveau van de steden met een grootstedelijk centraal bestuur, een metropolitan governance.

Andere steden hervormden zich. En Brussel is geen uitzondering wat betreft fileproblemen en migratie. Maar onze stad blijft een uitzondering met 19 autonome gemeenten, 2 gemeenschappen en een metropool die niet stopt aan de gewestgrenzen. Ze zijn allemaal bevoegd, maar niemand is verantwoordelijk.

Bankje

Zo was bij het autovrij maken van een stuk winkelstraat aan Madou één politicus in staat om stokken in de wielen te steken. Nu zijn er 10 nodig om de stokken er weer uit te halen. Zo zijn er meer dan 20 overheden bevoegd om energiepremies uit te reiken. Ze hebben elk hun eigen aanvraagformulier. Zo worden er in en rond Brussel plannen gemaakt voor drie shoppingcentra, zonder ruimtelijke coördinatie. En zo is in het Noordstation het bankje waarop een thuisloze slaapt van belang om te weten welk OCMW bevoegd is: Sint-Joost-ten-Node, de stad Brussel of Schaarbeek.

Waar moet Brussel in 2019 staan? Brussel heeft geen staatshervorming maar wel een stadshervorming nodig. We hebben politici nodig met een grootstedelijke reflex die de stad intern willen hervormen. We moeten hen op de juiste plaats meer macht geven: het zwaartepunt van het bestuur verschuift naar het niveau van de stad, namelijk het Brussels Gewest; lokale raadsleden staan in voor lokale dienstverlening en participatie.

OCMW

De uitdagingen voor het nieuwe centraal bestuur zijn talrijk. Er moet een gewestelijk afdwingbaar mobiliteitsplan komen dat een alternatief biedt voor de files. Er moet één gewestelijk belastingtarief komen in plaats van 19 gemeentelijke zodat alle Brusselaars met elkaar solidair worden. Er is een centraal netheidsbeleid nodig met wijkteams die lokaal instaan voor netheid, preventie en handhaving. En de armoede moet worden aangepakt met minder structuren. Met één OCMW in plaats van 19 organiseer je noodzakelijke solidariteit tussen rijke en arme Brusselaars. Een obscure instelling als de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) met cruciale extra bevoegdheden als de kinderbijslag moet je laten samensmelten met het Brussels Gewest.

Het bereikte Brusselakkoord zal maar een verschil maken voor de Brusselaar als politici ze aangrijpen om er de stadsproblemen mee aan te pakken en om verder te hervormen. Een interne hervorming zou meer betekenen dan synergie en een kordate aanpak van problemen. De hervorming zal ook de troeven van Brussel, als meervoudige hoofdstad en als ontmoetingsplaats van culturen, uitspelen.

Voor de zesde staatshervorming had Brussel een schoonvader nodig. Zonder Elio Di Rupo en zijn ploeg lukte het de Brusselaars niet om tot een akkoord te komen. De hamvraag is nu: zullen de Brusselse politici moedig genoeg zijn om Brussel de komende 5 jaar zelf te hervormen?

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud