De maskers vallen af in Aalst.

Jammer genoeg hypothekeert men de toekomst van een centrumstad door een misplaatste symbolenstrijd te voeren.