Advertentie

De zakenwereld is ook een vrouwenwereld

©Lieven Van Assche

De Europese Commissie wil tegen 2020 minstens 40 procent vrouwen met een niet-uitvoerend mandaat in de raden van bestuur van grote beursgenoteerde ondernemingen. Naar verwachting krijgt het voorstel vandaag ruime steun in het Europees Parlement. Dan is het aan de lidstaten om kleur te bekennen.

Door Viviane Reding, Europees Commissaris voor Justitie, en Marianne Thyssen, Europees Parlementslid voor CD&V

De Europese Unie is een pionier op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Of het nu gaat om gelijke beloning of om arbeidsrechten, we hebben alle reden om trots te zijn op de vooruitgang van de afgelopen decennia. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een voortrekkersrol gespeeld, en de resultaten mogen er zijn: inmiddels is 60 procent van alle academici in de EU een vrouw. De arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen van 55 procent in 1997 tot 62 procent nu. Driekwart van de miljoenen nieuwe banen die sinds 2000 in Europa zijn gecreëerd, zijn ingenomen door vrouwen.

In het bedrijfsleven stootten vrouwen echter lange tijd op een glazen plafond, waardoor topbanen buiten hun bereik lagen. Raden van bestuur zijn nog steeds onevenwichtig samengesteld: 83,4 procent van de leden en 97 procent van de voorzitters is man, en maar 16,6 respectievelijk 3 procent vrouw. In België bekleden vrouwen 13,8 procent van de bestuurszetels, dat is onder het EU-gemiddelde.

Enkele vrijwillige initiatieven op nationaal en Europees niveau ten spijt, is de situatie de jongste jaren niet noemenswaardig veranderd. Duidelijke verbetering heeft zich alleen voorgedaan in landen die verplichte quota hebben ingevoerd. Als het zo doorgaat, duurt het nog 40 jaar voordat het aantal mannen en vrouwen in de bestuurskamer enigszins in balans is.

Voor die wanverhouding betalen we ook een economische prijs. Gendergelijkheid op het werk is geen zaak van vrouwen, maar een bedrijfsmatige en economische noodzaak. Nu het economische tij tegenzit en we met vergrijzing, dalende geboortecijfers en een tekort aan deskundige arbeidskrachten kampen, is het belangrijker dan ooit dat we alle talent inschakelen. Geslacht mag geen rol spelen.

Het voorstel van de Commissie geldt voor de niet-uitvoerende bestuursleden van beursgenoteerde ondernemingen in Europa en is dus gericht op de top van het bedrijfsleven. Centraal staat een transparante selectieprocedure op basis van duidelijke criteria en een vergelijking van de vaardigheden en kwalificaties van de kandidaten. Die aanpak moet waarborgen dat de raden van bestuur tegen 2020 voor ten minste 40 procent uit leden van het ondervertegenwoordigde geslacht bestaan. De gedachte is eenvoudig: vrouwen hoeven niet in hun hoedanigheid van vrouw een baan te krijgen, maar mogen evenmin een baan mislopen alleen omdat zij vrouw zijn. Dat is billijk, zowel voor het bedrijfsleven als voor vrouwen. Ze hebben evenveel recht op een loopbaan als mannen.

Kleur bekennen

Door strenge regels voor te stellen om de scheve man-vrouwverhouding in bestuurskamers aan te pakken, laat het Europees Parlement eens te meer zien dat het gendergelijkheid hoog in het vaandel draagt. Dat er nieuwe regels in de maak zijn is te danken aan de nauwe samenwerking tussen Commissie en Parlement. Het komt er nu op aan dat de ministers van de lidstaten in de Raad evenveel ambitie aan de dag leggen. Zij zullen kleur moeten bekennen: steunen ze het standpunt van het Europees Parlement - dat rechtstreeks door de Europese burger is verkozen - en brengen zij gendergelijkheid in Europa dichterbij? Of laten zij het afweten, onder het mom dat gendergelijkheid op nationaal niveau moet worden geregeld? Dit is het uur van de waarheid.

Europa is er klaar voor. Het glazen plafond vertoont barsten. Het afgelopen jaar zijn er in Europa meer vrouwen tot raden van bestuur toegetreden dan ooit tevoren. De toename was het grootst in landen als Frankrijk, Italië en Denemarken, die alle onlangs wettelijke maatregelen namen. Ook België deed dat al: vanaf 2017 moet minstens één derde van de leden van bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven een vrouw zijn. Deze landen hebben een verandering in gang gezet. Er zit schot in de zaak. Meer en meer bedrijven zijn er nu op uit om vrouwelijk toptalent aan te trekken. Het besef dringt door dat een bedrijf dat in deze tijd concurrerend wil blijven, het zich niet kan permitteren de vaardigheden en talenten van vrouwen links te laten liggen.

We mogen niet langer toekijken. Europa zet zich sinds 1957 in voor gendergelijkheid en het is dan ook niet meer dan logisch dat het nu ijvert voor meer vrouwen in de raden van bestuur. Die ontwikkeling begon 50 jaar geleden met gelijke beloning voor gelijke arbeid, en ze is nog niet ten einde. De stemming vandaag brengt gendergelijkheid in de top van het bedrijfsleven opnieuw een stap dichterbij. De zakenwereld is óók een vrouwenwereld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud