Advertentie
Advertentie

Doorlichting Brusselse handelsrechtbank moet diep genoeg gaan

©rv

De problemen bij de Nederlandstalige handelsrechtbank in Brussel (De Tijd, 29 juli) mogen niet gereduceerd worden tot een ruzie tussen rechters. Zoek het liever bij de absurde, communautair geïnspireerde opsplitsing.

Door Raf Jespers, advocaat bij Progress Lawyers Network

Wat voorspelbaar was, is ook gebeurd. In gerechtelijke kringen was zo goed als niemand vragende partij voor de opsplitsing van de Brusselse rechtbank. Magistraten voorzagen dat door een overheveling van rechters op basis van onduidelijke criteria er te weinig magistraten zouden zijn of dat ze overbelast zouden worden. Niet dat de Brusselse rechtbanken perfect functioneerden, maar met de beschikbare mensen en middelen en met veel inzet deden ze hun werk naar behoren.

Advertentie

Er is destijds gewaarschuwd voor het opsplitsen en de verdere regionalisering van het justitielandschap. Die hervorming is doorgevoerd zonder enig argument van efficiëntie of een meer democratische justitie voor de bevolking, maar uitsluitend om taalredenen. Zoals voorspeld heeft dit justitiële onderdeel van de staatshervorming de situatie alleen ondoorzichtiger, complexer en duurder gemaakt. Komen daarbij nog de besparingen op justitie en het al jarenlang onvoldoende bemannen van vooral de Brusselse rechtbanken, en de profetie van chaos vervult zich naadloos.

Wat nu gebeurt op de rechtbank van koophandel kan en mag niet gereduceerd worden tot een ruzie tussen rechters. Dit menselijke aspect is in alle rechtbanken in meer of mindere mate aanwezig. De werkomstandigheden doen die tegenstellingen aan de oppervlakte komen. Ik hoop dat ook de vooropgestelde externe audit op verzoek van de Hoge Raad voor Justitie - een crisismissie - niet aan de oppervlakte zal blijven. De wezenlijke redenen van de crisis moeten boven komen.

Een ervan is zeker het absurde besluit om zo’n complexe rechtbank op te splitsen vanwege communautaire dogma’s, ingaand tegen alle managementprincipes, tegen de grote meerderheid van de adviezen vanop het justitieterrein in en niet het minst met miskenning van Brussel als een multinationale stad. Misschien kan de audit, ingaand tegen de politieke beslissingen, voorstellen het Brussels gerechtelijk arrondissement in zijn ‘oude glorie’ te herstellen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.