Een ondernemer die van de overheid verandering eist moet die ook zelf uitstralen

Over menige kmo hangt het zwaard van Damocles, er zijn minder startende bedrijven en het ondernemersvertrouwen is zwaar gedeukt. Voor al dat onheil wijzen ondernemers niet zonder reden naar de overheid. Toch vind ik dat we ook in eigen boezem moeten durven te kijken.

Door Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van Mastermail

Vrolijk zijn ze niet, de cijfers die ons de jongste dagen en weken rond de oren worden geslagen. Het bankroet dreigt voor een op de zes kmo’s, het ondernemersvertrouwen zit op een dieptepunt, het aantal startende ondernemingen daalt jaar na jaar. Experts en ondernemers wijzen - overigens terecht - naar een falende overheid die te weinig zuurstof geeft aan de bedrijven, die te roekeloos fiscale lasten blijft opleggen en die te weinig doet aan de veel te hoge loonkosten in ons land.

Het is veilig en gemakkelijk de verantwoordelijkheden te leggen bij de besluitvormers van dit land. Maar misschien moeten we ook eens naar onszelf durven te kijken en niet alle verantwoordelijkheid in de schoenen van het beleid schuiven. Ook de ondernemer heeft een aandeel in de minder fraaie resultaten die de voorbije jaren werden opgetekend. Ondernemen is passie, is vol vuur een droom najagen, is de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan. Maar eerlijk is eerlijk: soms lijkt passie meer op roekeloosheid, soms wordt dromen dwalen, soms is hard werken niet goed genoeg.

Iedereen beseft dat we enkele jaren in een minder gunstige economische cyclus zitten. Daardoor is het consumentenvertrouwen laag en neemt de werkloosheid toe. Zowel overheden als consumenten zijn voorzichtiger met grote en kleine uitgaven en dat heeft gevolgen voor de algemene vraag naar producten. Maar die teruglopende vraag hangt soms ook samen met een gebrek aan visie. Als ondernemer moet je inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Als de markt wijzigt, kan je als ondernemer niet stil blijven zitten en moet je reageren op de wijzigingen in die markt en moet je je businessplan aanpassen.

We moeten dus als ondernemer blijvend op zoek gaan naar nieuwe markten of nieuwe afzetkanalen. De onlinemarkt is daar een mooi voorbeeld van. Niet alle bedrijfsleiders zijn echter zo alert. Een organisatie en de economie zijn levende organismen. Iets wat twee jaar geleden goed werkte, kan opeens verouderd zijn en geen resultaten meer opleveren. Ik ben er zeker van dat een aantal bedrijfsleiders de verandering in het klantengedrag niet snel genoeg waarnemen, met als gevolg dat ze niet snel genoeg bijsturen.

Roekeloos

Startende ondernemers beginnen vaak roekeloos aan hun nieuw avontuur, zonder haalbaar businessplan, zonder grondige kennis van de markt en haar behoeften, en zonder frisse ideeën om onderscheidend te zijn tegenover concurrenten. Mismanagement en wanbeleid zijn nog altijd de belangrijkste oorzaken voor faillissementen. Nog altijd zijn er ondernemers die geen duidelijk beeld hebben op hun binnenkomende en uitgaande betalingen, die nog werken vanuit de kartonnen doos waarin alle facturen gesmeten worden.

Nogal wat ondernemers hebben er bovendien geen flauw idee van hoe zij er financieel echt voor staan. Bij heel wat gestrande ondernemers ontbreekt het financieel inzicht. En als je als ondernemer niet kunt rekenen, dan ga je failliet. Het is belangrijk scherp te zijn op binnenkomende betalingen en op tijd aan de deur te kloppen wanneer de betaling uitblijft. Het zijn de basics van ondernemerschap, maar er wordt nog onvoldoende belang aan gehecht.

De ondernemer verwacht van de overheid daadkracht en duidelijke keuzes. Maar niet elke bedrijfsleider etaleert dezelfde eigenschappen in zijn eigen onderneming. Veel ondernemers zijn ‘nice guys and girls’: ze bepalen geen grenzen, durven niet op tafel te kloppen en vertellen niet duidelijk wat ze verwachten van mensen. Eigenlijk durven ze geen keuzes te maken. Ze durven geen mensen te ontslaan of ze wachten ermee. Ze volgen betalingen niet tijdig op en voeren kortom een te zwak beleid.

Als wij als ondernemers willen dat de wereld rondom ons verandert, moeten we ook zelf die verandering uitstralen. We moeten dat doen door met visie en strategie aan een ondernemersavontuur te beginnen, door soepel in te spelen op de evoluties van de markt, door een gezond financieel beleid te voeren, en door sterk leiderschap uit te stralen.

Gezondere ondernemingen staan sterker tegenover een overheid die er niet in slaagt onze loonkostenhandicap aan te pakken. Sterkere bedrijven blijven overeind tegenover een regering die blijft knabbelen aan onze winsten. Stabiele kmo’s overleven in een klimaat waarbij het vertrouwen tussen bedrijfsleven en overheid naar een dieptepunt is gezakt. Maar dat de economie dringend zuurstof nodig heeft, staat als een paal boven water.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud