Er is meer nodig dan stabiele voedselprijzen.

Om de voedselcrisis te bestrijden, zijn een betere ondersteuning van de minst ontwikkelde landen en een afscherming van hun landbouwmarkten cruciaal.