Familiebedrijven hebben geen boodschap aan bevoogding door de overheid.

In de moderne ondernemersvisie staat vooral de voortzetting van het ondernemen centraal.