Advertentie
Advertentie

Fiscale vluchtroutes moeten Europees aanbanden gelegd worden.

Said El Khadraoui (Sp.a) ©RV DOC

Een ontwerprapport van het Europees Parlement stelt concrete maatregelen voor om het gebruik van fiscale vluchtroutes aan te pakken. De regeringsleiders moeten die suggesties ter harte nemen.

Door Said El Khadraoui, Europees Parlementslid (sp.a)

Dat er dringend een Europees antwoord moet komen op de fiscale stratego die grote bedrijven spelen, is duidelijk. Fiscaliteit is nog steeds te veel op het niveau van de lidstaten georganiseerd. Dat leidt er niet alleen toe dat de lidstaten elkaar met fiscale gunstregimes beconcurreren, het opent voor multinationals de poort om via fiscale spitstechnologie hun winsten te parkeren waar het hen goed uit komt.

De Tijd heeft uitgerekend dat 20 procent van de grootste 100 bedrijven ter wereld het Belgische fiscale regime gebruiken om zo weinig mogelijk belastingen te moeten betalen. Niet alleen België heeft boter op het hoofd. In Nederland hebben de grootste multinationals sinds 2005 honderden nieuwe fiscale constructies opgezet om tientallen miljarden euro minder belastingen te moeten betalen.

Ontwijkingsmechanismen

Op die manier verdwijnt in Europa jaarlijks meer dan 1.000 miljard euro - sommige bronnen spreken over het dubbele - aan belastingen via ontwijkingsmechanismen of agressieve taxplanning.

De oplossingen moeten van het Europese niveau komen. Europa kan - net zoals de financiële stromen van de grote bedrijven - grensoverschrijdend opereren. De Europese Commissie stelde onlangs een actieplan voor om belastingfraude en -ontwijking beter aan te pakken. Het Europees Parlement wil verder gaan. Dat blijkt uit het ontwerprapport van de commissie Economische Zaken over belastingparadijzen en belastingfraude, dat op 18 februari wordt voorgesteld.

Het Europees Parlement wil tegen 2020 de tax gap (het verschil tussen wat betaald moet worden en wat effectief betaald wordt, red.) halveren. Het ontwerprapport geeft enkele aanzetten. De EU moet de lidstaten verplichten om in het kader van het EU-semester (de strak ke re be gro tings con tro le en coördi na tie van het eco no misch be leid) te melden welke stappen ze concreet doen om de belastingfraude te bestrijden. De Unie moet ook, naar Amerikaans model, de licenties intrekken van banken die actief meewerken aan fiscale vluchtroutes.

Fiscale misdrijven moeten ook makkelijker vervolgd kunnen worden. Multinationals kunnen we verplichten hun activiteiten per land te rapporteren, zodat we kunstmatige verschuivingen van winsten kunnen opsporen.

Elke lidstaat zou bovendien een anti-misbruikbepaling moeten invoeren om agressieve belastingplanning aan te pakken. Tot slot moeten we heel nauwkeurig definiëren wat belastingparadijzen precies zijn, zodat we die ook strenger kunnen aanpakken.

EU-top

Zoals de Britse premier David Cameron - in deze een onverdachte bron - het al zei op het Wereld Economisch Forum in Davos: ‘Bedrijven zullen in de toekomst wel degelijk hun belastingen moeten betalen.’ Europa staat voor die grote uitdaging, vooral nu het draagvlak voor de Unie, door de rabiate bezuinigingsoperaties die de lidstaten in de schoenen van de Unie proberen te schuiven, langzaam dreigt af te brokkelen. De EU-top van vandaag en morgen over de Europese meerjarenbegroting dreigt daar ook het slachtoffer van te worden, omdat lidstaten willen schrappen in groeibudgetten ‘omdat er geen geld is’.

In plaats van het gebrek aan middelen lijdzaam te ondergaan, kunnen de Europese regeringsleiders de strijd tegen de fiscale fraude hoog op de agenda plaatsen. Dat zal meer bijdragen tot het herstel van de economie dan het bezuinigingsregime dat Europa economisch én sociaal uithongert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud