Ford Genk is een drama binnen een ramp

Een industrieel beleid en inzetten op het aantrekken en behouden van traditionele maakindustrieën kan niet op eender welke manier en ten koste van eender wat.

Door Caroline Ven en Geert Janssens, gedelegeerd bestuurder VKW en hoofdeconoom VKW Metena

Onze economie heeft industrie nodig, onder meer voor de jobs voor een brede groep van onze bevolking, haar innovatieve kracht en het broodnodige exportpoten-tieel. Dat betekent evenwel niet dat we eender wat moeten doen om een bepaalde industriële activiteit toch maar in leven te houden. Als we horen wat men vandaag in Frankrijk van plan is, dan houden we toch even de adem in. De Franse regering heeft aan het concern Peugeot-Citroën staatsgaranties beloofd in ruil voor een minder harde sanering bij het bedrijf.

Dat is een voorbeeld van industriepolitiek uit de oude doos, en vooral een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Want wie half saneert, laat een concurrentiedood bedrijf achter.

Nee, industrieel beleid vraagt niet dat de overheid zich met de industriekeuze gaat bemoeien. Het is al zo vaak en in zoveel landen uitgeprobeerd, maar zonder succes. Althans, de successen die er zijn geweest zijn zo schaars, dat ze als een gelukkig toeval mogen worden beschouwd. Zeker in westerse democratieën werkt een actieve industriepolitiek niet of nauwelijks.

We moeten daarbij weten wat we willen. De vrijheid van ondernemen is onlosmakelijk verbonden met tal van andere vrijheden in onze maatschappij. Het zou best kunnen dat in staatseconomieën en bepaalde Aziatische landen een industriepolitiek mooie resultaten oplevert. Maar hoelang nog, nu blijkt dat innoveren in hoogwaardige niches en sectoren ook daar veel moeilijker van de grond komt?

Wat moeten westerse overheden dan wel doen? Een modern industrieel beleid vergt vooral een aantrekkelijk investeringsklimaat. Dat bewerkstelligen is al meer dan genoeg, ook voor gedreven beleidsmensen die de wereld willen veranderen vanuit een voluntaristische visie.

Het uittekenen van een flankerend industrieel beleid behelst om te beginnen dat men niet voor alles en nog wat maatregelen en subsidieregelingen uitdenkt. Bedrijven vragen vooral administratieve vereenvoudiging en meer rechtszekerheid. Het moeten doorlopen van ellenlange procedures vooraleer men weet of men nog een vergunning zal hebben, betekent vandaag de doodsteek voor heel wat kleine bedrijven.

Daarover lezen of horen we weinig maar het weegt minstens even zwaar door als de sluiting van één groot bedrijf. De juridische en de fiscale onzekerheid en complexiteit nekken het industrieel weefsel.

Begrotingsgaten

De overheid moet er ook mee stoppen om begrotingsgaten te vullen met inderhaast uitgevonden nieuwe maatregelen die op de nek komen van deze of gene sector. Ook het voortdurend in vraag stellen van de notionele intrestaftrek is weinig vertrouwenwekkend. Een aantrekkelijk investeringsklimaat kan natuurlijk ook niet voorbij aan loonkosten en energieprijzen.

Sommigen zijn blijkbaar van mening dat deze plaat is grijsgedraaid. Helaas is de automatische indexering feitelijk een van de weinige zekerheden die ondernemers in dit land meekrijgen. De hoge loonkosten zijn uiteraard ook onlosmakelijk verbonden met de stroeve werking van onze arbeidsmarkt. Structurele ingrepen - die het operationeel systeem waarin bedrijven moeten werken opnieuw concurrerend moeten maken - blijven echter uit.

Ondernemen is vooruit kijken en innoveren. Bij de sluiting van Renault Vilvoorde in 1997 ging men ervoor zorgen dat zoiets niet meer kon gebeuren. De wet-Renault was er een uitvloeisel van. Wat men echter verzuimd heeft te doen, is onze kansen te laten keren in goede zin. Bedrijven die vandaag hun huiswerk maken zien in Vlaanderen en België een almaar complexer wordend land met almaar meer regelgeving, tot in het absurde toe. En de weinige zekerheden die ze meekrijgen, zijn ook nog eens van de verkeerde soort.

De sluiting van Ford Genk is een drama, maar de ware ramp is dat we niet meer het juiste kader hebben dat ons toelaat om alternatieven te ontwikkelen die ons zo’n debacle vlug zouden doen vergeten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud