opinie

Geef ons geen hete lente maar warm HR-beleid

Men heeft het over de heetste lente sinds jaren. Vakbonden stappen in een eigen logica en kiezen soms bewust voor een verregaand conflictmodel. Maar de arbeidsmarkt is veranderd en het individu staat centraal. De vakbonden hebben een belangrijke rol, maar dreigen zichzelf zo compleet overbodig te maken.

Door Kris De Schutter, partner arbeidsrecht Loyens & Loeff

Johan Lippens, secretaris van het ACV, bond dit weekend zelf de kat de bel aan en doorbrak het gemeenschappelijk vakbondsfront. Hij noemt de huidige acties van het ABVV onverantwoord: ‘Het doet ons denken dat het BBTK een verborgen agenda heeft en niet bezig is met het belang van het personeel’. Het is een krachtig signaal als de ene vakbond aan de andere zegt dat het zo niet verder kant.

De paradox is dat nieuwe alternatieve oplossingen worden aangereikt door de werkgever, niet meer door de vakbond

Sociaal overleg heeft als doel het welzijn en de welvaart van alle werknemers in dit land te verbeteren. Maar niemand heeft belang bij actie voeren om actie te voeren. Dit kan onze economie fnuiken die we samen opbouwen. Die economie gaat overigens steeds meer de goede kant op: de daling van de werkloosheid is robuust, sinds vorig jaar zijn er in Vlaanderen meer dan 15.000 werklozen minder, en ook de werknemers hebben het nog nooit zo goed gehad.

Geen altruïsme

Vakbonden blijven uiteraard een belangrijke rol spelen, maar de paradox is dat nieuwe alternatieve oplossingen worden aangereikt door de werkgever, niet meer door de vakbond. In tegenstelling tot de vakbond vervallen werkgevers niet in slogans en denken ze mee om op de individuele noden van werknemers in te spelen. Dat doen ze overigens niet puur uit altruïsme, maar uit noodzaak in deze tijden van disruptie en digitalisering. Het gaat immers zo goed in ons land dat vele vacatures niet ingevuld geraken. De war for talent leidt tot een totale vernieuwing van de arbeidsmarkt, waarbij de werknemer als mens en individu centraal staat. Werkgevers kunnen niet anders dan zich naar hen toe onderscheiden.

Dat zie je nu al gebeuren. Bedrijven besteedden nooit eerder zoveel aandacht aan de work-life balance, flexibelere arbeidsregelingen en - meer in het algemeen - een focus op het geluk en welzijn van werknemers. Als het kan krijgen werknemers de kans om zelf hun carrière in handen te nemen, te kiezen voor loon of meer vakantie, te kiezen waar én wanneer ze werken. Ze mogen ook letterlijk financieel delen in successen: winstparticipatie werd sinds dit jaar ook vereenvoudigd, en met succes. 

Werkvloer

De paradox? De vakbond stond erbij en keek ernaar. Zelfs voor de werknemer die uit de boot dreigt te vallen, wordt steeds meer gezorgd buiten de vakbond om. Vroeger werd ontslag alleen financieel vergoed; nu zijn regels uitgewerkt rond outplacement, opleiding en wedertewerkstelling. Deze ideeën rijpten op de werkvloer, niet in het recht. Deze week liet Febelfin nog weten alternatieve tewerkstelling in de zorg te voorzien voor werknemers die toch uit de boot zouden vallen. Werknemers worden herschoold of geholpen. Dit overstijgt het sociaal overleg, omdat ook hier een werkgever eenzijdig kan handelen.

Zelfs voor de werknemer die uit de boot dreigt te vallen, wordt steeds meer gezorgd buiten de vakbond om

Het zou jammer zijn met 1 mei en Rerum Novarum te moeten toegeven dat vakbonden niet meer de baken van sociale progressie zijn, maar net vernieuwing en vooruitgang onmogelijk maken. Ze argumenteren dat het ‘nooit genoeg’ is en dat innovatie raakt aan een verworven recht. Door individuele keuzerechten in te schrijven kan dit probleem nochtans heel eenvoudig worden opgelost. Acties voeren moet altijd het laatste redmiddel blijven.

Daarom deze oproep: laten wij met zijn allen verder werken aan oplossingen, op korte en lange termijn. Aan alle vrienden bij de vakbonden, drink een glas en denk mee over de toekomst voor een warm HR-beleid waar de belangen van bedrijf en individuele werknemers in harmonie staan. Daar worden we allen beter van, niet?

Lees verder

Gesponsorde inhoud