Haal de lastenverlaging bij de bedrijfswagens

©rv

Een lastenverlaging van 1,1 miljard euro zou goed zijn voor 28.500 jobs in vier arbeidsintensieve sectoren (De Tijd, 17 juli). Een goede tip: zoek die 1,1 miljard bij het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens. Zo wordt een stelsel dat milieuvervuiling subsidieert er een dat werk creëert.

Door Mathias Bienstman, beleidsmedewerker klimaat, energie en mobiliteit bij de Bond Beter Leefmilieu

Een loonlastenverlaging creëert meer jobs als ze zich richt op arbeidsintensieve sectoren en laaggeschoolden. Dat blijkt uit het studiewerk van de professoren Joep Konings en Stijn Vanormelingen(KU Leuven). Een lastenverlaging voor hooggeschoolden in een krappe arbeidsmarkt heeft weinig effect. Denk aan ingenieurs: nieuwe vacatures raken simpelweg niet ingevuld. De nieuwe studie van Konings illustreert dat het tegenovergestelde geldt voor bouwvakkers of elektriciens. Lagere lasten op arbeid zijn in die sectoren een échte jobmotor.

Zo bekeken is het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens ook vanuit loonlastenoogpunt een miskleun. De studies ontkrachten het meest gebruikte argument om het fiscaal voordeel te vergoelijken: dat ze nodig zijn omdat de loonlasten in België zo hoog zijn. De Hoge Raad voor Financiën becijferde dat het bedrijfswagenbezit zich concentreert in de hoogste inkomensdecielen. Bedrijfswagens verlagen de loonlasten voor hoogopgeleiden en grootverdieners, net de groep waarvoor dat het minst interessant is. Een pas gepubliceerde studie van de OESO geeft inzicht in de omvang van dat fiscaal voordeel. Het voordeel in de vorm van wagenbezit of brandstofverbruik dat níét belast wordt, bedraagt volgens de OESO 3,3 miljard euro. Daardoor loopt ons land bijna 2 miljard euro belastinginkomsten mis.

Dat is meer geld dan nodig is voor de gerichte loonlastenverlaging. Een belastingverschuiving, waarbij het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens omgezet wordt in échte loonlastenverlagingen, zal jobs creëren. Tegelijk verdwijnen de perverse neveneffecten van het huidige stelsel: door de overheid gesubsidieerde files en luchtvervuiling. Denk aan BNP Paribas Fortis en Belfius. Twee banken met hoofdzetels vlakbij de Brusselse treinstations die in oktober vorig jaar om fiscale redenen 8.000 bedrijfswagens in het verkeer brachten.

Het stelsel van bedrijfswagens laten uitdoven en verschuiven naar een loonkostenverlaging voor laagopgeleiden vergt tijd. Er zijn heel duidelijk benadeelden en bevoordeelden, maar vanuit maatschappelijk oogpunt is het de logica zelve. Het lijkt raadzaam om te beginnen bij het meest omstreden element van het huidige stelsel: de gratis extra kilometers. Voor de gebruiker van een bedrijfswagen is het voordelig meer te rijden, omdat hij enkel vaste kosten draagt.

Vanaf 2016 kan de overheid de privaat gereden kilometers perfect monitoren met de infrastructuur die ze uitbouwt voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. Als ze die kilometers normaal belast, zou ze volgens de OESO al meer dan 800 miljoen euro innen. Tegelijk zullen de files, het fijn stof en de broeikasgasemissies merkbaar afnemen. Benieuwd of Agoria en Unizo dat voorstel genegen zijn?

* In het artikel in De Tijd sloop een fout: de lastenverlaging is niet 1,7 maar 1,1 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud