Advertentie

Handen af van mijn aanvullend pensioen

©Netto - Mon Argent

‘Schaf het fiscale voordeel op pensioensparen af. Gebruik deze besparing (ongeveer 600 miljoen euro) om het wettelijk pensioen op te trekken naar 75% van het gemiddeld loon.’ Het voorstel van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is asociaal en onhaalbaar.

Door Jo Viaene, directeur van Optima Group

Het is verwonderlijk dat de socialistische vakbond blijft inhakken op het pensioensparen. 2,7 miljoen Belgen benutten deze vorm van aanvullende pensioenopbouw. Daar zitten heel wat arbeiders en bedienden bij. Het voordeel is tweeledig: het is een vorm van vermogensopbouw op lange termijn (appeltje voor de dorst) zonder grote risico’s, en het is fiscaal interessant, wat de facto het rendement opkrikt. Dit systeem afschaffen, zonder enige zekerheid te geven dat men het wettelijk pensioen zal optrekken, is eigenlijk een aanslag op de levensstandaard van miljoenen Belgen. Faut le faire.

Het voorstel is al helemaal hallucinant in het kader van de vergrijzingsproblematiek. Dat de vergrijzing razendsnel op ons afkomt is een understatement van formaat. Langer werken en meer mensen aan het werken krijgen is een absolute noodzaak geworden om de sociale zekerheid betaalbaar te behouden. Eén cijfer maakt alles duidelijk: waar vandaag vier actieven bijdragen voor  één gepensioneerde evolueert dat tegen 2060 naar een verhouding van pakweg twee op één. Iedereen sensibiliseren om zelf bij te sparen voor een zorgeloze ‘tweede jeugd’ is dan ook levensnoodzakelijk. Meer sparen voor het pensioen dus.

Verleidelijk doelwit

Jammer genoeg zijn de systemen van aanvullende pensioenopbouw een verleidelijk doelwit voor beleidsmakers op zoek naar snelle inkomsten. Ondoordacht genomen en slecht gecommuniceerde aanslagen op onze pensioenspaarpot zijn nefast voor het vertrouwen van de burger in de overheid.

De laatste maanden en jaren zijn al op slinkse wijze aanslagen gepleegd op de vetpotjes van de sparende Belg. Eerst en vooral werd begin dit jaar de verzekeringstaks verhoogd van 1,1% naar 2%. Het pensioensparen werd ontzien, maar de spaarverzekeringen (tak 21, 23, 44) ontsnappen hier niet aan. Voor Tak 21 verzekeringen bijvoorbeeld verwacht de sector in 2013 een daling van de premies van 10,7 miljard naar 7 miljard. Het beste bewijs dat fiscale lasten ingrijpend zijn voor het spaargedrag van de Belg. Ook voor groepsverzekeringen en individuele pensioentoezeggingen zijn de spelregels verstrengd. Vroeger kon men vlot de kapitalen opnemen vanaf 60 jaar met een eindbelasting van 16,5%. Vandaag betaalt die 60-jarige 20%.

Dat de begrotingscreativiteit geen grenzen kent, is bewezen met de truc van de pensioenspaarpot. In principe doe je op 60 jaar een voorafbetaling van belastingen. Technisch spreekt men van de  ‘anticipatieve heffing’  - je betaalt eigenlijk de belastingen op de leeftijd van 60, zelfs al loopt het pensioenspaarplan tot 65 jaar. De regering besliste echter tot een voorafname op de anticipatieve heffing (op alle spaarpotjes opgebouwd met premies gestort voor 1993). Een anticipatieve heffing op de anticipatieve heffing dus. Het zou hilarisch zijn, ware het niet zo schrijnend.

De jongeren van vandaag zien de toekomst van hun wettelijk pensioen niet rooskleurig in. Het is logisch dat systemen voor aanvullende pensioenopbouw massaal worden benut. De quasi zekerheid over het eindkapitaal geeft wat gemoedsrust. Deze systemen van pensioenopbouw zijn per definitie gericht op de lange termijn (60/65 jaar). De fondsen en reserves die bankiers en verzekeraars in dergelijke concepten aanhouden, zijn indrukwekkend. Voor de spaarder zelf zijn deze kapitalen belangrijk. Uit eigen onderzoek bij 1500 klanten blijkt het wettelijk pensioen slechts een derde te zijn van de beoogde levensstandaard.

Laat ons dit ook ondersteunen met een stabiel regelgevend kader. De overheid heeft er alle belang bij de burgers te responsabiliseren om een deel van de pensioenspaarinspanning zelf te doen. Florerende formules van aanvullende pensioenopbouw vergroten het vertrouwen van iedereen in een financieel gezonde oude dag. Morrelen in de marge aan fiscale voordelen zaait onzekerheid. De overheid moet op dit vlak een betrouwbare partner zijn. Bij gebrek aan een Zilverfonds pleit ik alvast voor een Zilverplan voor alleman.

Dat de Belg een noeste spaarder is, dat is gekend. Dat hij gevoelig is voor fiscaliteit, dat is zeker. Laat hem fiscaal vriendelijk sparen voor een mooi aanvullend pensioen, en verstandig ingrijpen in het wettelijk pensioen wordt beter verteerbaar.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud