Hollandes voorstel voor toplonen in overheidsbedrijven verdient onderzoek.

Het voorstel van de Franse president Hollande voor de toplonen in overheidsbedrijven (maximum 20 keer het minimumloon) is niet onzinnig. België doet er goed aan het te onderzoeken.