Advertentie

Innovatie moet centraal in het beleid staan

De experts in het schaduwkabinet van De Tijd fileren de Belgische politiek, blikken vooruit naar 2014 en geven hun advies over wat moet veranderen na de verkiezingen van 25 mei. Ditmaal Wouter De Geest, de schaduwminister van Werk en Ondernemen.

Ik heb de jongste weken aandachtig geluisterd en gelezen. Ik las de vragen en de verzuchtingen van onze ondernemers, en hoorde ook hoezeer zij zelf de handen aan de ploeg hebben geslagen. Ondernemers ondernemen en creëren meer jobs, twee belangrijke hefbomen voor groei. En ik voeg daar innovatie aan toe, essentieel voor exportgedreven groei.

Een beleid dat ondernemen echt promoot, moet uitgaan van een juiste balans tussen het ‘voorzichtigheidsprincipe’ en het ‘innovatieprincipe’. De komende regeringen - zowel de Europese Commissie, als de Belgische en de Vlaamse regering - moeten dat innovatieprincipe centraal stellen.

Ondernemen vergt gedrevenheid en weldoordachte risico’s. Innovatie is voor mij de vertaaloefening om uitvindingen en ideeën om te zetten in concrete technologieën, processen, producten en diensten die naar de - internationale - markt worden gebracht zodat toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de maatschappij. In die zin is het vitaal voor alle consumenten, burgers, bedrijven en investeerders in alle sectoren. Zonder innovatie verliest de Europese industrie haar competitieve voordeel en haar aantrekkelijkheid, en wordt ze langzaam maar zeker voorbijgestoken door opkomende economieën.

Niet nieuw, hoor ik u denken. Dat werd toch al opgenomen in de zogenaamde Lissabonstrategie van de Europese Commissie begin vorig decennium? Ja, maar er werd niet consequent naar geleefd en gehandeld. Daarom schuif ik het opnieuw naar voren als een toetssteen van het beleid. Als we onze regio werkelijk welvarend willen houden en iedereen erbij betrekken, moeten investeerders, ondernemers, sociale partners en alle andere actoren risico’s durven te nemen. En de bijbehorende mislukkingen en inherente falingen erbij nemen. Zonder risico’s hadden we de voorbije zestig jaar niet zo’n vooruitgang geboekt in geneeskunde, telecommunicatie, hernieuwbare energie. Geen innovatie zonder risico. De maatschappij moet de ingebedde risico’s aanvaarden, omarmen en beheersen.

Overheden en regeringen kunnen een belangrijke rol spelen door een ondernemersklimaat te creëren dat innovatie aanmoedigt. Aan het beleid om de randvoorwaarden vorm te geven, vaak gestoeld op Europese richtlijnen die lokaal worden omgezet. Concreet betekent dat dat de overheden geen reglementeringen meer uitvaardigen die remmend werken op de introductie van nieuwe technologie zoals nanotechnologie, biotechnologie of schaliegas. Laat staan dat ze nog verder verstrengen door het voorzichtigheidsprincipe te laten doorwegen.

Kortom, de terechte oproepen om op alle vlakken pacten af te sluiten slagen maar als we openheid van geest ervaren als waardescheppend, en dialogeren op basis van feiten en onderzoek. Geloof in een toekomst door innovatie moet je aanmoedigen, niet afremmen. Het maakt duurzame groei mogelijk. Groei betekent ook de vergrijzing en onze gezondheidszorg betaalbaar houden. Door groei kunnen we onze overheidsfinanciën verder saneren.

Die groei zal van ondernemingen moeten komen. Het zijn zij die over de grenzen van de sectoren heen samen met kennisinstellingen zullen innoveren en daardoor marktaandeel zullen opbouwen en veroveren. De overheden en de sociale partners zullen deze groei mogelijk moeten maken door platgetreden paden te verlaten en blijvend te werken aan de gepaste randvoorwaarden.

Samen moeten we jongeren leiden naar de vele kansenberoepen. Een onderwijshervorming moet knelpunten overwinnen en zorgen dat jongeren niet uitgeblust geraken. Werkplekleren of geassocieerd onderwijs is innoverend en biedt kansen. Sociale partners zetten in op vernieuwende arbeidsvormen die voorrang geven aan werkzekerheid in plaats van jobzekerheid.

Een slankere en wendbaardere overheid biedt meer waar voor het geld dat ze int en legt minder beslag op onze welverdiende centen. Ze houdt de transitiekosten van een veranderende energievoorziening onder controle en zorgt voor efficiënte en doelgerichte subsidiestromen. Ze biedt fiscale transparantie, verleent binnen een redelijk termijn duidelijkheid over de noodzakelijke vergunningen en is een baken van rechtszekerheid.

Wouter De Geest is CEO van BASF Antwerpen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde service

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud