Klimaatbeleid zonder industrieel beleid werkt niet

©Photo News

Volgens Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu betaalt de Vlaamse energiesteun ‘de vervuiler vier keer terug’. Dat zou getuigen van een ondoeltreffend klimaatbeleid. Blijkbaar zit ook de BBL volop in campagnemodus, want zijn argumentatie is ongenuanceerd en niet correct.

Door Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka

Waarover gaat het? Het Europese klimaatbeleid is ambitieuzer dan in de rest van de wereld, waardoor onze ondernemingen kampen met serieuze meerkosten en dus met een concurrentieel nadeel. Hun elektriciteitskosten liggen hoger dan bij ondernemingen buiten Europa, omdat hier onder meer de kosten voor de CO2-uitstoot in de elektriciteitsprijs verrekend worden.

Die kostenhandicap kan ertoe leiden dat ondernemingen gedwongen worden buiten Europa te delokaliseren. Daarom selecteerde de Europese Commissie enkele sectoren die recht hebben op een gedeeltelijke compensatie van deze meerkosten voor het klimaatbeleid, zodat zij hier welvaart en jobs kunnen blijven creëren, samen met goede klimaatprestaties.

Voor Vlaanderen gaat het over niet minder dan 200 belangrijke bedrijven, goed voor een directe tewerkstelling van 33.000 mensen. Alle energie-intensieve bedrijven samen zijn goed voor meer dan 50 procent van de export. Het is dus van groot belang deze bedrijven via een gedeeltelijke compensatie voor hun hoge elektriciteitskosten hier te houden.

Dat de compensatie vier keer te groot zou zijn, is helemaal fout. Bienstman vertrekt van een verkeerd uitgangspunt: de CO2-inhoud van een MWh die als referentie dient, is drie keer hoger dan hij stelt. Daardoor bedraagt de compensatie in de feiten maar 5,3 euro per ton CO2 in plaats van 16 euro. Bovendien wordt deze compensatie niet zomaar toegekend. Enkel bedrijven die toetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) komen ervoor in aanmerking. Via de EBO engageert de onderneming zich maximaal in te zetten voor energie-efficiëntie. Via die EBO dragen de ondernemingen dus opnieuw bij tot een beter klimaat.

Een klimaatbeleid dat enkel Europees georiënteerd is en geen koppeling maakt met een industrieel beleid, dát is pas ondoeltreffend. Het zou leiden tot een delokalisatie van bedrijven die op het vlak van duurzaam produceren en energieefficiëntie aan de wereldtop staan. Dezelfde producten zullen dan gemaakt worden in landen met lagere klimaatverplichtingen. Het eindresultaat: een veel hogere totale CO2-uitstoot. Is het dat wat we willen?

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud