Klimaattoppen mislukken, maar je kan niet bij de pakken blijven zitten.

De klimaatconferentie van Doha is mislukt. Gelukkig zijn er ook mensen, overheden en bedrijven die niet wachten op uitblijvende internationale akkoorden.