opinie

Kroonjuwelen verkopen is niet slecht.

Onlangs werden opnieuw enkele Belgische bedrijven verkocht aan buitenlandse investeerders. Steevast volgt dan het kortzichtige commentaar dat er een ‘uitverkoop van onze kroonjuwelen’ aan de gang is. Wij omarmen liever de positieve impact van die transacties.

Door David Dessers en Kenny Willems

©RV DOC
©rv

De kroonjuwelenbenadering en de opmerkingen over ‘persoonlijke verrijking’ zijn kortzichtig en eenzijdig. Meer nog: wij zijn ervan overtuigd dat die transacties noodzakelijk zijn om ecosystemen van hoogtechnologische innovatie in ons land te houden en (internationaal) te laten doorgroeien.

Volgens de Amerikaanse professor Jerome S. Engel van de University of California zijn de meeste bedrijven in zo’n ecosysteem ‘born-global’. Vanaf dag één is het voor de oprichters, eerste werknemers, investeerders en leveranciers duidelijk dat werk moet worden gemaakt van internationale expansie. Terecht ook, want voor veel van die bedrijven is er maar een beperkte markt in België. Het potentieel is exponentieel veel groter in het buitenland. Bovendien hebben die nieuwe hoogtechnologische producten en diensten het grote voordeel dat ze in België kunnen worden ontwikkeld, maar zeer snel internationaal kunnen worden vermarkt.

België blijft bij uitstek geschikt om nieuwe technologie te testen alvorens ze op grotere schaal uit te rollen.

We zien sinds kort dan ook een patroon ontstaan: Belgische ondernemers zetten vanaf dag één vol in op een verkoop- en marketingstrategie die gericht is op - en vaak volledig gestuurd wordt vanuit - het buitenland, maar ze houden hun activiteiten rond innovatie en onderzoek en ontwikkeling in België. Daar heeft ons land enkele pertinente voordelen: getalenteerde onderzoekers en ontwikkelaars zijn hier een stuk goedkoper dan in de bekende ‘hightech hotspots’ en ze zijn doorgaans loyaler aan hun werkgever. Bovendien bestaan hier belangrijke fiscale voordelen voor het tewerkstellen van onderzoekers en blijft België bij uitstek geschikt om nieuwe technologie te testen op haar haalbaarheid alvorens ze op grotere schaal uit te rollen.

We stellen dan ook vast dat bij deze overnames het behoud van de tewerkstelling en de retentie van sleutelpersonen belangrijk is voor de overnemers. Er hoeft helemaal niet te worden aangedrongen op het behoud van onderzoek en ontwikkeling in België; er is volop sprake van bijkomende investeringen en aanwervingen. Onze ‘kroonjuwelen’ worden zo op globale schaal geëxporteerd, met behoud van lokale tewerkstelling en een strategisch belang in het nieuwe bedrijf. Uiteraard moeten we erover waken dat de eerder beschreven voordelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in België ook op langere termijn behouden blijven.

Silicon Valley achterna

Een tweede vaststelling is dat de grote meerderheid van de ondernemers die hun bedrijf recentelijk verkochten die opbrengsten gretig herinvesteert in de Belgische economie. Michel Akkermans van Clear2Pay investeerde in Volta Ventures. Jürgen Ingels lanceerde het investeringsfonds SmartFinTech. Marc Coucke investeerde tot dusver onder meer in het Belgische farmabedrijf Mithra en in het Volta-fonds. En in de biotechwereld kunnen we ook moeilijk stellen dat ondernemers als Désiré Collen en Rudi Mariën de opbrengsten uit hun historische investeringen zomaar hebben opgepot.

Dat spel van ondernemers die met de hulp van collega-ondernemers een bedrijf doen groeien, verkopen en met de opbrengsten weer nieuwe start-ups financieren, is een van de sleutelelementen in het succes van de innovatiecluster rond Silicon Valley. Nu we merken dat we in België en Vlaanderen de eerste goede stappen in diezelfde richting doen, willen we oproepen niet te vervallen in de gewoonte om enkel de negatieve effecten van een verkoop te zien. We zouden integendeel de positieve impact nog meer moeten omarmen.

We waren dan ook aangenaam verrast dat de federale regering nieuwe fiscale maatregelen aankondigde ter ondersteuning van startende bedrijven. Het aanmoedigen van risicokapitaalinvesteringen in start-ups via een systeem van belasting- of investeringsaftrek, en het principe waarbij jonge ondernemingen in hun eerste levensjaren een korting zouden kunnen krijgen op de bedrijfsvoorheffing op lonen van eigen personeel, zijn maatregelen die we absoluut toejuichen.

We hopen natuurlijk dat de regering er alles aan zal doen om die maatregelen niet te laten verzanden in oeverloze administratieve procedures vooraleer ondernemers ervan kunnen genieten.

Kenny Willems is CFO van iMinds, een onderzoekscentrum en incubator voor digitale technologieën van de Vlaamse overheid. David Dessers is managing partner bij Cresco Business Law Firm, juridisch adviseur van Belgische hightechondernemers, start-ups en groeibedrijven.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud