Laat het populisme achterwege in de onderhandelingen over de Europese begroting.

We zijn vragende partij om de Europese begroting te hervormen, maar dan wel eerlijk en evenwichtig.

Als voorzitters van de grootste vier politieke fracties in het Europees Parlement zijn wij - samen met al onze collega’s - verantwoordelijk voor het officiële standpunt van het Europees Parlement over de Europees begroting. Het is een verantwoordelijkheid die we delen met de nationale lidstaten. Toevallig komt elk van ons uit een netto-betalend land, een land dat meer betaalt aan Europa dan wat het krijgt van Europa.

Dat maakt dat we wel begrip hebben voor de kritiek en de vragen die in die landen naar boven komen. Tegelijk zijn we als vertegenwoordigers van het Europese volk verantwoordelijk voor het belang van alle burgers van de Unie en voor de beloftes die in het verleden zijn gemaakt.

Daarom storen we ons aan het feit dat de onderhandelingen over de Europese begroting meer en meer beginnen te lijken op populistische grootspraak. Alsof de Europese Unie één grote geldverspillende machine zou zijn, die burgers enkel armer maakt. Alsof de Unie een bodem loze put is waarin geld massaal verdwijnt. En dus enkel het verminderen van de nationale bijdrages de burgers ten goede komt. Het is een populistisch discours dat de Europese gedachte in gevaar dreigt te brengen.

Laat ons eerst en vooral niet vergeten dat de Europese begroting er is voor alle Europese burgers. Ze dient het gemeenschappelijke, Europese belang. Toch bedraagt die begroting slechts 1 procent van het totale Europese bruto binnenlands product. Bovendien wordt 94 procent van dat bedrag aan de verschillende lidstaten teruggegeven.

In plaats van een populistisch discours te voeren over de zogenaamde enorme Europese begroting zouden we ons beter concentreren op wat we met dat bedrag moeten doen om het belang van de Europese burgers het best te dienen.

Het debat over de Europese meerjarenbegroting gaat niet over cijfertjes. Het gaat over visie, over wat onze ambities zijn, over welk beleid we willen voeren en in welke projecten we willen investeren.

Wij zijn van mening dat we eerder dan te bezuinigen werk moeten maken van hervormingen. Europa moet meer investeren in groei. Europa moet flexibeler zijn. We moeten sneller kunnen reageren op wat gebeurt en bijvoorbeeld middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn.

We moeten de inkomsten van de Unie zelf hervormen en terugkeren naar het oorspronkelijke stelsel van eigen Europese inkomsten. Dat kan via een percentage van de opbrengsten van een financiëletrans actietaks of een percentage van de btw. Die eigen middelen zouden uiteraard geen extra middelen zijn, maar in de plaats komen van een deel van de nationale bijdragen. Nogmaals, we vragen geen verhoging van het Europese budget, maar een hervorming.

We begrijpen natuurlijk dat dit een tijd is van crisis en besparingen. We begrijpen ook dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Maar de functie van het Europese budget is net om naast die bezuinigingen ook investeringen te doen. Vooral in die regio’s waar ze het meest nodig zijn. Voor sommige landen en regio’s is het Europese budget de enige hoop op echte investeringen in hun economie.

Jongeren

En in tijden van recessie en besparingen is het belangrijker dan ooit om middelen te poolen, om kostenefficiënt te zijn en synergievoordelen te creëren. Niet het minst op het vlak van werkgelegenheid voor jongeren, controle aan de buitengrenzen, defensie, onderzoek en ontwikkeling, en infrastructuur.

Nu snoeien in onderzoek en ontwikkeling zou een cruciale fout zijn. Het zou zijn alsof we een wiel afnemen van de enige wagen die ons competitief kan houden en dus onze welvaart kan garanderen in de wereld van morgen. Hetzelfde geldt voor investeringen in de Europese infrastructuur. Dat is de levensader van onze interne markt en onze interne samenhang.

Nu besparen in onze ontwikkelingshulp zou een ramp betekenen voor die vele miljoenen mensen die nog veel harder zijn getroffen dan wij. We kunnen toch niet zomaar de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds en de reserves voor noodhulp terugschroeven en projecten schrappen die zovele mensen uit de extreme armoede helpen.

Kortom, wij zijn absoluut bereid om de Europese begroting te hervormen. Meer nog, we zijn vragende partij. Maar we willen een eerlijke en evenwichtige begroting. Een begroting die efficiënter is en beter de toekomst voorbereidt. De Europese burger heeft absoluut niets aan het soort van begrotingsnationalisme dat we vandaag ontwaren. In tijden van crisis moeten we meer samenwerken, niet minder. We moeten het Europese project opnieuw concentreren op solidariteit, competitiviteit en innovatie. De geschiedenis heeft het bewezen: wat we samen doen, doen we beter.

 

Guy Verhofstadt, Joseph Daul, Hannes Swoboda, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit zijn respectievelijk voorzitter Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, voorzitter fractie van de Europese Volkspartij, voorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, covoorzitters van De Groenen/ Vrije Europese Alliantie

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud