Advertentie
Advertentie
Advertentie
opinie

Misplaatst leedvermaak

Het leedvermaak dat in nogal wat commentaren op de Griekse verkiezingen opborrelt, is misplaatst. Aan de gevolgen van het uiteenrafelen van de muntunie wenst niemand te denken, ook de Grieken niet.