Onzekerheid dwingt bedrijfsleiders tot creatieve arbeidsmodellen

philippe lacroix manpower ©hh

Desindustrialisering was en is voorspelbaar. Daarom ook is het voor de bedrijven zaak om nieuwe arbeidsmodellen uit te bouwen die het vertrouwen van de medewerkers versterken, bijvoorbeeld door nieuwe vormen van samenwerking of management of door meer aandacht te besteden aan opleiding en vorming. De traditionele regels en werkmodellen voldoen niet langer om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verzekeren

Door Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup België-Luxemburg.

Vorig jaar verloren liefst 16.707 mensen in België hun job door collectief ontslag. Het achtervolgt me nu al enkele weken. Meer nog, de exponentiële toename in vergelijking met het jaar ervoor, toen ‘maar’ 6.655 banen collectief werden geschrapt. Vooral de industrie incasseerde harde klappen. En de klassieke sectoren, zoals staal, automobiel en textiel, worden hoe langer hoe meer in hun voortbestaan bedreigd. Waarmee ik niet beweer dat in een economisch hervormd België de industrie geen toekomst meer zou hebben.

Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de financiële crisis die de wereld totaal onverwacht ontredderde, was en is die desindustrialisering wel voorspelbaar. Ja toch? De jaarlijkse macro-economische analyse van ManpowerGroup toont dat nieuwe krachten en evoluties de wereldeconomie, en bij uitbreiding het Belgische economisch weefsel, in haar dna raken. Wij doopten die omwenteling in 2011 The Human Age. Het tijdperk waar minder het kapitaal, dan wel het talent de motor van de economische groei is. In deze nieuwe realiteit verstrengelen economische, politieke, technologische en culturele evoluties zich in een versneld tempo tot een onontwarbaar kluwen.

Vandaag is er nog maar één zekerheid: de wereld zal razendsnel blijven veranderen. De complexiteit en onzekerheid nemen toe, de gordiaanse knoop wordt steeds strakker. Ik geef maar enkele voorbeelden: de economische groei blijft verschuiven van noord naar zuid en van west naar oost. Zo zullen de groeimarkten tegen 2020 liefst 70% van de wereldwijde economische groei realiseren. Tegen de achtergrond van deze nieuwe geopolitieke dynamiek, zetten technologische innovaties de traditionele productie- en managementmodellen op hun kop. Tegelijk stijgt de nood aan nieuwe competenties en verdwijnen klassieke jobs. Ondertussen zetten stijgende grondstofprijzen onze levenskwaliteit en de kosten voor arbeid onder druk.

Creatieve bedrijfsleiders

Binnen die onzekere omgeving moeten bedrijven zich op een flexibele manier heruitvinden en zich snel en soepel kunnen aanpassen aan de nieuwe marktdynamiek. Hun menselijk kapitaal vormt daarbij hun grootste troef en rijkdom. Maar zoals gezegd gelden ook op de arbeidsmarkt nieuwe evenwichten en normen. Ik stel vast dat de inzet van medewerkers daalt omdat werkgevers geen werkzekerheid en sociale bescherming meer kunnen verzekeren op lange termijn. Op hetzelfde moment worden bedrijven verplicht om sneller meer te presteren met minder. En stellen ze bijgevolg hogere eisen aan hun medewerkers. Ook dat beïnvloedt het engagement - en indirect dus het werknemersvertrouwen. Nochtans is het engagement een belangrijke voorwaarde om medewerkers te motiveren, aan het bedrijf te binden en de productiviteit te verhogen.

Het is voor de bedrijven zaak om nieuwe arbeidsmodellen uit te bouwen die het vertrouwen van de medewerkers versterken, bijvoorbeeld door nieuwe vormen van samenwerking of management of door meer aandacht te besteden aan de opleiding en vorming. Immers, hoe groter de inzetbaarheid van de medewerkers, hoe sterker hun vertrouwen. Onder druk van de nieuwe economische krachten moet de arbeidsmarkt versneld worden hervormd.

De traditionele regels en werkmodellen voldoen niet langer om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verzekeren. Omgekeerd moeten ook de werknemers bereid zijn te veranderen en polyvalenter te worden, om zo hun werkzekerheid en inzetbaarheid in de toekomst veilig te stellen. Levenslang leren en ervaring opdoen om voortdurend zowel de harde als zachte talenten bij te spijkeren, wordt onontbeerlijk. Bijscholing en omscholing moeten een vast onderdeel van de loopbaan worden. De huidige malaise in industrieel België schreeuwt om creatieve bedrijfsleiders die in de sectoren van de toekomst innovatie en toegevoegde waarde verpersoonlijken.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud