Advertentie
Advertentie

Politici moeten geen hofnar spelen maar politiek bedrijven

Politici mogen zich niet laten verleiden tot een retoriek die neerkomt op veredeld scheldwoordslingeren. Misschien interessant voor de eigen achterban, maar het draagt niets bij aan het politieke klimaat en schaadt de democratie.