Schoolbouw is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen.

Om het probleem van de schoolinfrastructuur op te lossen moet elke overheid, Vlaams en lokaal, haar verantwoordelijkheid nemen. En moeten ze vooral elkaar leren vertrouwen.