Verloning ouderen aanpassen aan productiviteit biedt weinig soelaas

In het debat over de verloning van oudere werknemers gaat te veel aandacht naar de hoge loonkosten en te weinig naar de productiviteit.