Werkgevers en werknemers hebben samen belang bij aangepaste spelregels aanvullend pensioen

Maak het minimumrendement bij groepsverzekeringen afhankelijk van de beleggingsmogelijkheden.