Peter De Keyzer

Binnen minder dan een jaar zit het erop voor de regering-Michel. Dan gaan we opnieuw naar de stembus. Op veel vlakken heeft deze regering een heel mooi parcours gereden. Op één cruciaal domein haalt ze echter een grote buis: er is nog altijd een begrotingstekort. En uitgerekend dat maakt me bijzonder kwaad.

Alle omstandigheden zaten mee: hoogconjunctuur, de jobmotor draait op volle toeren en de rentes waren nog nooit zo laag. Bovendien hadden we een centrumrechtse regering die budgettaire orthodoxie beloofde. Deze once in a lifetime kans om de overheidsuitgaven te verlagen is echter vakkundig de nek omgewrongen.

Deze regering geeft ­eender welke ­volgende regering een vrijgeleide om ­opnieuw de belastingen te verhogen.

Wie in deze unieke omstandigheden nog altijd meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, belazert de huidige generatie en besteelt de volgende. De kinderen van vandaag zullen al die tekorten mogen ophoesten. We maken ook geen tekorten om te investeren in toekomstige infrastructuur, veiligheid of defensie. Nee, we consumeren op de poef en schuiven de rekening door. Elk extra jaar overheidstekort is een extra jaar hogere belastingen later voor mijn kinderen. En dan heb ik het nog niet over de extra kosten die er nog aan zitten te komen. De rente blijft niet voor eeuwig laag. De vergrijzingskosten moeten nog volop beginnen te stijgen. Het budget voor defensie en dat voor infrastructuurinvesteringen moet minstens verdubbelen.

Wie dan toch nog geld tekortkomt en het heeft over ‘dit land klaarmaken voor de toekomst’ maakt zichzelf iets wijs. Toch waren er meer dan voldoende mogelijkheden om als overheid minder geld uit te geven.

In tijden van honderdduizenden vacatures zijn onbeperkte werkloosheidsuitkeringen en brugpensioen onverdedigbaar

Maak de sociale zekerheid efficiënter. In de sociale zekerheid gaat jaarlijks ongeveer 70 miljard euro om. Daar vallen nog heel wat efficiëntiewinsten te vinden. Waarom hebben we - in tijden van digitalisering, blockchain en big data - nog ziekenfondsen nodig om terugbetalingen te administreren? Waarom hebben we vakbonden nodig om werkloosheidsuitkeringen uit te betalen? Wat met de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd of het afschaffen van het brugpensioen? Allemaal zaken die in tijden van hoogconjunctuur geruisloos en vrijwel pijnloos kunnen gebeuren. Waarom is dat niet gebeurd? In tijden van honderdduizenden vacatures zijn onbeperkte werkloosheidsuitkeringen en brugpensioen onverdedigbaar. Wie vandaag niet hervormt, is niet geïnteresseerd in de toekomst van de sociale zekerheid.

Harmoniseer de btw-tarieven. De btw-administratie is een kluwen van tarieven waarin alleen fiscalisten, boekhouders en sectorlobbyisten hun weg vinden. Veel uitzonderingen verhogen de complexiteit en maken het innen van belastingen duurder. De Europese Commissie heeft berekend dat een uniformisering van btw-tarieven in België jaarlijks tot 8 miljard euro aan meeropbrengsten kan opleveren. Waar wachten we op?

In Limburg publiceert de provincie zelfs een eigen economische conjunctuurindicator. Voor de provincie. What’s next? Een recessievoorspeller op gemeentelijk niveau?

Schaf de provincies af. Je kan onmogelijk beweren dat ‘de overheid op haar tandvlees zit’ en tegelijk een volkomen overbodig bestuursniveau in stand houden. Alleen de provincies vinden zichzelf nog nuttig. Alles wat ze nu doen, wordt elders bij de overheid gedaan of is een taak voor de privésector. In Limburg publiceert de provincie zelfs een eigen economische conjunctuurindicator. Voor de provincie. What’s next? Een recessievoorspeller op gemeentelijk niveau?

Of neem het verhaal van de Limburgse ondernemer Roland Duchâtelet, wiens privaat uitgebaat hotel wordt beconcurreerd door overheidshotels. Of een stad als Brussel, met een gouverneur en twee vicegouverneurs. Kan er buiten die drie nog iemand uitleggen wat daarvan de toegevoegde waarde is? Afschaffen graag.

Verhoog het inschrijvingsgeld aan de universiteiten. We hebben een hoogstaand hoger onderwijs dat gratis is voor wie studeert. Een universitair diploma levert over een hele arbeidscarrière honderdduizenden tot miljoenen euro’s extra inkomen op in vergelijking met iemand zonder hoger diploma. Is het dan zoveel gevraagd om daar op voorhand iets meer voor te betalen? Zo zullen studenten de waarde van het geld sneller begrijpen en weten ze waarvoor ze studeren.

Denkt u echt dat een opleiding tot konijnentherapeut levensvatbaar zou zijn zonder een subsidie als de kmo-portefeuille?

Schaf de subsidies af. Van taxshelter tot kmo-portefeuille en van ecocheques tot ‘de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd internationale uitvoer’ (sic). Subsidies zijn eerst en vooral volkomen arbitrair: waarom een taxshelter voor de gamingindustrie en niet voor spraaktechnologie, zeilbootbouwers of duivenmelkers? Waarom voor films en niet voor poëzie? Subsidies zijn bovendien vooral een handige manier voor politici om een achterban, een specifieke industrie, een drukkingsgroep of hun eigen media-aandacht te ondersteunen. Ze vergroten echter de complexiteit, verlagen de creativiteit en de levensvatbaarheid van bestaande bedrijven. Of denkt u echt dat een opleiding tot konijnentherapeut levensvatbaar zou zijn zonder een subsidie als de kmo-portefeuille? Wat niet levensvatbaar is zonder subsidies, is niet levensvatbaar. Schaf ze dus af.

Het excuus van eender welke volgende regering ligt al klaar: ‘Als centrumrechts al geen uitgaven kon schrappen, waarom zouden wij het dan doen?’ Volgens de huidige regeringen - zowel federaal als Vlaams - is het schijnbaar onmogelijk de overheidsuitgaven te verlagen. Kijk maar naar het overheidstekort. Zo geeft ze eender welke volgende regering een vrijgeleide om opnieuw de belastingen te verhogen. In het zwaarst belaste land ter wereld waar de overheid vandaag al groter is dan de privésector.

Uitgerekend dat maakt me kwaad. Heel kwaad.

Lees verder

Tijd Connect