Le ridicule ne tue pas

Luckas Vander Taelen

Na het Samusocial-schandaal verliet de sp.a met slaande trom de Brusselse coalitie. Dat was een berekende strategische zet. De partij vreesde terecht bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te delen in de afstraffing die de PS meer dan waarschijnlijk te wachten staat.

Zoals alle Vlaamse partijen in Brussel hing de sp.a tot voor die gebeurtenissen af van haar grotere Franstalige broer. De Vlaamse socialisten hebben daar in het verleden volop van geprofiteerd.

De gemeenten zijn volgens Onkelinx een garantie voor ‘de nabijheid met de burger’. En voor de rest gaat er niets fout in Brussel.

Zo kan het in het Brussels Gewest gebeuren dat een Vlaamse socialistische schepen in een gemeente met een PS-burgemeester tegelijk kabinetschef is van een PS-schepen in een andere gemeente. Om maar te zeggen dat de hoofdstedelijke sp.a alle tijd nodig zal hebben om zich een imago van autonomie tegenover de PS aan te meten.

Dat kan de reden zijn waarom Brussels minister Pascal Smet (sp.a) vorige week een hervormingsplan voor het Brussels Gewest lanceerde. Hij wil de 19 gemeenten vervangen door arrondissementen naar Parijs’ model, om van Brussel een stadsgewest te maken, met één OCMW voor het hele gewest. Door die ingrepen zou het politieke personeel dalen van 958 naar 157 eenheden!

©Photo News

Aan Vlaamse kant zijn ongeveer alle partijen het al lang eens dat dringend iets moet worden gedaan aan de bestuursniveaus in Brussel. Het was onverwacht dat Le Soir twee bladzijden voor het voorstel vrijmaakte. In een editoriaal werd bovendien gehoopt dat aan Franstalige kant enige openheid zou bestaan om het eindelijk eens over een efficiënt Brussels bestuur te hebben.

IJdele hoop, moest de krant een dag later toegeven. Het lijkt wel of de Franstalige politieke klasse enkel emotioneel kan reageren als uit Vlaamse hoek over hervormingen wordt gesproken. Vooral de PS kwam bijzonder virulent uit de hoek. Men zou denken dat de Brusselse voorzitster Laurette Onkelinx na de schandalen in haar partij enige bescheidenheid aan de dag zou leggen. Maar ze lijkt eerder voor de vlucht vooruit te opteren, door alles wat Vlaams is te diaboliseren en af te doen als een verdoken nationalistische aanval op de hoofdstad.

Zondebok

Was het niet diezelfde Onkelinx die vriend en vijand ontroerde toen ze haar afscheid uit de nationale politiek aankondigde? Blijkbaar probeert de Schaarbeekse passionaria vanuit haar residentie in Genval de PS weer op de sporen te zetten. En wie is dan meer geschikt als electorale zondebok dan de Vlamingen?

Onkelinx verweet Le Soir zo veel plaats te geven aan een Vlaams voorstel om Brussel ‘uiteen te halen’. De gemeenten zijn volgens haar een garantie voor ‘de nabijheid met de burger’. En voor de rest gaat er niets fout in Brussel. Als de Vlamingen de autonomie van de Brusselse gemeenten willen beperken, moeten ze dat maar eerst eens in hun eigen gewest uittesten. Le ridicule ne tue pas, lijkt Onkelinx’ lijfspreuk te zijn.

De Brusselse beheerders willen eigenlijk dat niets hun droom van een verfranst Brussel verstoort.

Ze blijft de opdeling van de stad in 19 stukjes verdedigen, niet omdat die de bestuurbaarheid van Brussel vergroten, maar omdat de Brusselaars volgens haar evenveel recht hebben op hun gemeenten als de inwoners van het Vlaams en Waals Gewest. ‘Want Brussel is geen stad, maar een Gewest’, concludeert ze triomfantelijk.

De voorzitster van de hoofdstedelijke PS wil dus niet dat Brussel net als Londen of Parijs bestuurd wordt als een grootstad, maar ze geeft in de 21ste eeuw de voorkeur aan een 19de-eeuwse verzameling van gemeenten. Voor Onkelinx telt de handhaving van lokale baronieën, waarover zelfingenomen socialistische burgemeesters de plak zwaaien.

Maar het was Olivier Maingain (Défi) die in zijn afwijzen van de voorstellen van de sp.a het best symboliseerde hoe beperkt het wereldbeeld van de Brusselse politici is. Hij wees een ander idee van de sp.a af, om het Engels een voornamere plaats te geven in de hoofdstad van Europa. Maingain poneerde dat dat niet meer nodig is ‘omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat’. De Brusselse beheerders willen eigenlijk dat niets hun droom van een verfranst Brussel verstoort.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content