Maak eens je eigen privacy calculus

Marion Debruyne

Het verkeer is rustig, maar als ik op tijd wil zijn voor mijn volgende afspraak moet ik nú wel vertrekken. Dat laat mijn telefoon me weten. Handig toch, de persoonlijke assistente die ergens in mijn telefoon ingebouwd zit. Al moet ik toegeven dat ik nooit bewust iets heb ingesteld of heb gevraagd om alerts te krijgen voor mijn afspraken.

We kunnen niet warm en koud tegelijk blazen: gratis producten gebruiken én verwachten dat die perfect intuïtief en gepersonaliseerd zijn.

Van alle kanten komen de vragen om er toch eens over na te denken, en bewust te kiezen. De vraag om uw privacy-instellingen te bevestigen. De vraag of u nog verder informatie wil ontvangen. Het is duidelijk dat her en der ijverig gewerkt wordt aan de implementatie van de GDPR-regulering, ter bescherming van de privacy, die over enkele weken van kracht wordt.

Een goed moment om u af te vragen wat u erbij wint. Want laten we wel wezen, dat bedrijven slim omgaan met uw data heeft ook een meerwaarde.

©Frank Toussaint

Een meerwaarde is dat het inzetten van gebruikersdata bedrijven in staat stelt gratis diensten aan te bieden. De boutade zegt: ‘Als je niet betaalt, ben je niet de klant maar het product.’ Ik zou dit aanvullen met ‘als je niet betaalt, ben je eigenlijk aan het betalen met iets anders dan geld’. Dat is wat Sheryl Sandberg, de operationeel directeur van Facebook, enkele weken geleden met zoveel woorden zei: ‘Er bestaat zoiets als een volledige opt-out, maar dat zou een betalend product zijn.’ Anderhalf miljard mensen gebruiken dagelijks Facebook, maar niemand betaalt ervoor.

Een andere meerwaarde zit in de gepersonaliseerde diensten. We willen liefst alleen relevante info in onze inbox en onze social feeds. Maar ook dat kan enkel als bedrijven voldoende gegevens hebben (of kunnen raden door uw profiel samen te leggen met dat van vele anderen) om te kunnen microtargeten.

Magie

We willen graag toestellen die onze gedachten kunnen lezen, maar dat kan alleen als die voldoende over ons weten. De populaire Discover Weekly van Spotify wordt alom geprezen omdat Spotify erin slaagt elke gebruiker wekelijks een gepersonaliseerde playlist te geven die perfect aansluit bij zijn smaak. Dat lokt commentaren uit als ‘niemand begrijpt me beter dan Spotify’. De magie achter de personalisering is dat Spotify bijhoudt waar elke gebruiker naar luistert, en die informatie combineert en vergelijkt met waar anderen naar luisteren.

Met andere woorden, we kunnen niet warm en koud tegelijk blazen. Om gratis producten te gebruiken en te verwachten dat die perfect intuïtief en gepersonaliseerd zijn, is een essentiële grondstof nodig. Die grondstof bestaat uit onze gegevens.

Daar zijn we ons van bewust. Europese cijfers tonen dat 71 procent van de mensen het normaal vindt een stuk persoonlijke informatie prijs te geven. Ze vinden het een onderdeel van het leven van vandaag.

De afweging is of we waar krijgen voor onze data. Op die afweging wordt de term ‘privacy calculus’ gekleefd.

De afweging is of we waar krijgen voor onze data. Op die afweging wordt de term ‘privacy calculus’ gekleefd: we vergelijken wat we potentieel riskeren door het vrijgeven van informatie in een bepaalde situatie tegenover wat we ermee te winnen hebben.

Als bedrijf komt het erop aan die privacy calculus van je klanten goed te begrijpen. Er is een dunne lijn tussen gebruik en misbruik. Die lijn moet de klant zelf kunnen trekken. Bedrijven die er goed mee omgaan kunnen daar het verschil maken. Door transparantie te creëren over hoe ze met gegevens omgaan, en hoe ze garanderen dat hun klanten daarbij te winnen hebben.

De verwachting voor de toekomst is een steeds sterkere personalisatie waarin AI-platformen in de vorm van persoonlijke assistenten en bots de interface worden waarmee we met de wereld interageren. En waar toestellen niet enkel adviseren bij onze beslissingen, maar ze voor ons nemen. Dat kan enkel als consumenten vertrouwen hebben, gestoeld op transparantie en duidelijke voordelen voor zichzelf. Bedrijven onderzoeken hoe ze met privacy en gegevens omgaan. Een goed moment om zelf eens uw persoonlijke privacy calculus te maken.

Lees verder

Tijd Connect