Mannen, laat die schroom achterwege

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Of we die meeting om 18 uur toch naar morgen kunnen verplaatsen, want de kinderen moeten van de crèche gehaald worden? Voor veel mannen lijkt het nog altijd not done om een vergadering na 17 uur af te wijzen. Angst om een promotie te missen of om als zwak gepercipieerd te worden?

©rv

We stellen ons de laatste jaren erg open op voor de uitdagingen van vrouwen op de werkvloer. Een tendens die ik alleen maar kan toejuichen. Ik sta op de eerste rij om gelijke kansen voor vrouwen te bepleiten en hen te helpen oplossingen te vinden voor alle moeilijkheden die ze tegenkomen. Dat mijn dochter van 16 onlangs een enthousiaste spreekbeurt over vrouwenrechten hield, zegt genoeg.

Maar soms durven we te vergeten dat ook mannen problemen ondervinden. Want bij de strijd voor meer carrièrekansen voor vrouwen hoort ook de strijd voor een gelijke taakverdeling in het huishouden. Dat betekent onvermijdelijk dat mannen gemiddeld meer moeten gaan doen dan nu. En dat terwijl de man op de werkvloer vaak nog wel het gevoel heeft dat hij in het klassieke patroon moet passen. Zolang dat niet verandert, zullen ook vrouwen nadelen blijven ervaren.

Het aantal vaders dat vol- of deeltijds thuisblijft om voor de kroost te zorgen, stijgt met de jaren, maar de kloof tussen mannen en vrouwen die ouderschapsverlof opnemen, is nog altijd erg groot. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) becijferde dat 19.555 mannen tegenover 44.184 vrouwen vorig jaar ouderschapsverlof namen. Nog te veel mannen denken dat ouderschapsverlof het einde van hun carrière betekent of dat ze gezien worden als iemand die niet vol voor zijn job gaat.

Ook de tien dagen vaderschapsverlof na de geboorte van het kind nemen sommige papa’s niet volledig op. ‘Omdat het op kantoor net een drukke periode is.’ Of erger: ‘Omdat het niet de gewoonte is.’ Ik heb de indruk dat het vaker voorkomt in bedrijven waar veel competitiviteit heerst en ambitieuze mannen daardoor de stap om hogerop te geraken denken mis te lopen.

Door dat klassieke patroon niet te doorbreken houden die jonge vaders het jammer genoeg ook voor elkaar in stand. Moet de overheid meer doen? Moet vaderschapsverlof verplicht worden? Het is voer voor discussie. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijfsleven al veel zelf kan doen.

De verantwoordelijkheid om mannen toch die stap te doen zetten, zit ook bij de leidinggevenden. Ik herinner me nog dat onze CEO bij zijn aantreden zei dat hij niet onder de indruk is van mensen die lange dagen maken en niet snappen dat er iets is als een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. Gelijk heeft hij! En zoals zo vaak: ‘The proof of the pudding is in the eating.’ Geef promotie aan iemand die ouderschapsverlof opnam, of die van plan is om dat te doen en moedig hem aan om dat alsnog te doen.

De tijd die vaders met hun kroost doorbrengen, helpt ook de carrière van vrouwen.

De traditionele taakverdeling waarbij papa werkt en mama zorgt, bestaat niet meer. De tijd die vaders met hun kroost kunnen doorbrengen, helpt ook de carrière van vrouwen. Dat bewijst Zweeds onderzoek: het loon van vrouwen stijgt naarmate mannen meer verantwoordelijkheid nemen bij de opvoeding. In Zweden neemt dan ook 90 procent van de mannen ouderschapsverlof op.

De discussie gaat verder dan alleen het ouderschapsverlof, maar past in een klimaat van een betere balans tussen werk en privéleven. Terwijl je dinsdag misschien wat langer moet blijven voor die ene meeting, zal je die van donderdag om 16 uur moeten afwijzen om na schooltijd aanwezig te zijn op het schooltoneel van je kind.

Misschien moet je ’s avonds nog even de laptop openklappen om een laatste dossier af te werken. Maar op welk tijdstip van de dag je je werk uitvoert, zou vandaag minder en minder van belang moeten zijn. Als het maar tijdig en correct wordt uitgevoerd. Het is cruciaal om je prioriteiten op het juiste moment te kiezen. Dat zal de arbeidsvreugde alleen maar ten goede komen.

Sorry, ik kan niet langer blijven, ik moet naar huis. De kleine is ziek.’ Die woorden moeten mannen in het vervolg gewoon eerlijk en zonder schroom - ook al is het voor een zaal met andere mannelijke collega’s - durven te zeggen.

Lees verder

Tijd Connect