'Pas op, straks zijn er geen rijken meer'

Roland Duchâtelet

En geen bedrijven die jobs creëren, betoogt Roland Düchâtelet, voorzitter van Melexis.

Door Roland Duchâtelet, voorzitter van Melexis

Het gaat niet goed met onze economie, al 25 jaar lang. Sinds de goedkope arbeidskrachten uit de ex-communistische landen erbij kwamen is de jeugdwerkloosheid misdadig hoog. De illusie van de volledige tewerkstelling is dood, maar nog niet begraven. De politieke elite - zowel links, midden als rechts - en het middenveld - vakbonden en werkgevers - blijven zweren bij ‘jobs, jobs, jobs’.

Als men met de 500 grootste familievermogens van dit land de overheidsuitgaven betaalt, dan is dat geld na acht maanden en 12 dagen op.

Dat werk de basis is van welvaart klopt niet meer, de begroting klopt niet meer. Dus zoeken de priesters van deze foute religie schuldigen om de bevolking te paaien. Welk doelwit verkoopt emotioneel goed als de koopkracht van de meeste mensen niet meer stijgt? De rijken. De slogan ‘laat de rijken de crisis betalen’ wordt steeds meer herhaald.

Vorige week betoogden 50.000 mensen tegen de rijken. Zij dragen niet genoeg bij, klonk het. Niemand betwist echter dat de belastingpercentages op vermogen nu veel hoger zijn dan 25 jaar geleden en dat de inkomsten uit vermogen fel gedaald zijn.

Vastgoed

Wat vertellen de cijfers nog? Dat de vermogens van de Belgen voor twee derden bestaan uit een eigen huis en ander vastgoed. Een derde is financieel vermogen. Vastgoed zwaarder belasten zou vooral gewone gezinnen treffen en de huurprijzen doen stijgen.

Blijft over: de financiële vermogens. Dat zijn voornamelijk spaartegoeden, obligaties en aandelen. Voor alle Belgen samen is dat goed voor 500 miljard euro. Door de zwakke beurs en de lage rente brengt dat vermogen steeds minder op. Stel dat de belasting op die inkomsten 30 procent hoger is dan in onze buurlanden, dan brengt die extra belasting niet eens genoeg op om de jaarlijkse subsidies aan De Lijn, de TEC (de Waalse Lijn) en de MIVB (Brussel) te betalen.

Dat werk de basis is van welvaart klopt niet meer, de begroting klopt niet meer. Dus zoeken de priesters van deze foute religie schuldigen om de bevolking te paaien.

Waarom niet alle bezittingen van de rijkste Belgen afpakken en ze verkopen aan de Chinezen? Zal dat oneindig meer geld opleveren dan de uitgaven van de overheid? Nemen we een voorbeeld: de vergoedingen die onze overheid betaalt aan de vakbonden voor de administratie van de werkloosheidsuitkeringen.Alleen al daarvoor - en dat wordt voorgesteld als een ‘detail in de begroting’ - zou het 80ste grootste fortuin van het land helemaal opgebruikt worden in slechts één jaar. Eén jaar. Het jaar daarop moet fortuin nummer 79 eraan geloven om die vermijdbare kosten te blijven betalen.

Als men de 500 grootste familievermogens van dit land afpakt, alles verkoopt en dat geld gebruikt om alle overheidsuitgaven te betalen, dan is dat geld na acht maanden en 12 dagen op. Daarna zal men niet meer kunnen rekenen op belastingen of maatschappelijke bijdragen van rijke mensen, want er zijn dan geen rijken meer.

Spijtig voor KV Oostende en enkele andere voetbalclubs, voor veel culturele verenigingen en voor startende ondernemers, die bij gebrek aan kapitaal dan maar voor de overheid zullen gaan werken. Belgische werkgevers zijn er ook niet meer. Hun aandelen werden verkocht aan Chinezen.

Lees verder

Tijd Connect