Advertentie
Advertentie

Slikt City Europees toezicht?

De Londense City, het belangrijkste financieel centrum van Europa, heeft in de jaren 1990 en 2000 kunnen profiteren van een wat merkwaardige combinatie van factoren. De City heeft goed garen gesponnen bij de Europese financiële integratie, terwijl het Britse financieel systeem toen grotendeels ongereguleerd was wegens de ‘light’- supervisie van de Britse toezichthouder. Ook de belastingregels waren laks. Londen en de publieke opinie hadden geen bezwaar, want voorspoed voor de City gold als goed voor het hele land.

Door Nicolas Véron, senior fellow bij de Brusselse denktank Bruegel en visiting fellow aan het Peterson Institute for International Economics in Washington.

De financiële crisis heeft dat allemaal weggevaagd. De Britse politieke consensus is scherp opgeschoven naar het blameren van de bankiers voor de economische tegenspoed. Intussen heeft de nieuwe regering brutaal de budgettaire broeksriem aangehaald. Dat verhoogt de druk om de City en zijn welstellende werknemers fiscaal de duimschroeven aan te draaien.

Advertentie

Het Verenigd Koninkrijk voelt ook de impact van de veranderingen over het Kanaal. Drie Europese toezichthouders (ESA’s) vatten op 1 januari hun werkzaamheden aan. Ze zullen het regulerend kader in Londen wellicht sterker beïnvloeden dan wat er vóór de crisis ooit uit Europese hoek is gekomen. Intussen zal een oplossing van de eurocrisis mogelijk ook zorgen voor een meer geïntegreerd kader voor het economisch en financieel beleid.

Een interessante en onverwachte gelijkenis tussen Duitsland en het VK dringt zich mogelijk op. Begin jaren 1990 zag Duitsland de euro als een voorwaarde voor de duurzaamheid van de Europese economische integratie. Berlijn nam er het verlies van zijn monetaire souvereiniteit graag bij. De Europese Centrale Bank werd in Frankfurt gevestigd. Die liet vorig jaar de Bundesbank-orthodoxie varen door staatsobligaties van perifere eurolanden te kopen. Dat is in Duitsland niet zonder gevolgen gebleven. De liefde voor de euro is er danig bekoeld.

Op dezelfde manier kan de Britse aanvaarding van de ESA’s gezien worden als een erkenning van het belang van de Europese financiële integratie. Toen in 2009 beslist werd de ESA’s op te richten, was de perceptie dat Londen niet het risico kon lopen financieel te worden afgesneden van het Europese continent. Toch hebben de Britten het vooruitzicht van het afstaan van hun souvereiniteit over de financiële activiteiten op hun grondgebied nog niet volledig aanvaard. Dat kan de komende jaren tot ernstige spanningen leiden.

De omstandigheden van het decennium voor de crisis, toen de City in heel Europa financiële activiteiten kon uitrollen, waren niet houdbaar. De huidige trend naar financiële herregulering maakt het weinig waarschijnlijk dat die omstandigheden ooit terugkeren. Maar veel spelers in de City lijken niet bereid de nieuwe toestand zomaar te slikken. In Londen is er dezer dagen geen debat te bespeuren over de EU. Dat is zorgwekkend.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.