Voor de zot

©BELGA

‘Hoeveel verdien je nu echt?’ Er gaat geen dag voorbij of ik stel die vraag. Het geeft je meer inzicht in hoe de wereld draait dan veel longitudinale studies.

Frank Van Massenhove voorzitter FOD Sociale Zaken

©BELGA

Gewone mensen - werknemers, kleine zelfstandigen of ambtenaren, het soort wezens die volgens Louis Michel een ‘salaire de misère’ verdienen - vertellen het je zonder veel problemen. En zelfs na honderden hoeveel-verdien-je-nu-echts blijf ik erover verwonderd met hoe weinig de gemiddelde Belg moet rondkomen.

Natuurlijk weet ik als baas van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dat het mediaan netto maandinkomen in België 1.750 euro bedraagt. Maar als ik het hoor van een alleenstaande moeder met twee kinderen voel ik - die tot de 1 procent topverdieners van dit land behoor - me telkens weer pijnlijk op mijn ivorentorenplaats gezet.

Bij managers uit de privésector komt het antwoord moeilijker. Maar als het ijs voldoende gebroken is, krijg je toch een bedrag te horen. Dat ligt in de meeste gevallen een pak lager dan dat van een minister, parlementslid, burgemeester en zelfs schepen van een grote stad. Ik krijg dus de slappe lach als ik voor de zoveelste keer een politicus hoor zeggen dat hij het niet voor het geld doet omdat hij ‘anders wel een job in de privésector had genomen.’

Hallucinante verhalen

Natuurlijk is er een klein kransje privémanagers dat onwezenlijk veel verdient. Maar hoeveel van onze politici zouden zo’n job aankunnen? De meeste politici die ik heb ontmoet, zouden nooit door een assessment voor een job als topmanager geraken. Een laffe want anonieme bron uit de regeringstop zal wel weer misnoegd zijn over deze bewering, maar ik daag elke Wetstraatpoliticus uit zich te laten testen en de uitslag bekend te maken.

De waarheid is dat de meeste mensen die onze parlementen en regeringen bevolken nooit zulke hoge inkomsten zouden hebben als ze in de privésector zouden werken. Zelfs niet als die inkomsten beperkt zouden blijven tot hun loon, wat getuige de soms hallucinante verhalen van de voorbije weken blijkbaar een grote uitzondering is.

Sommigen hebben zelfs tijd om naast hun eigenlijke opdracht ook nog tientallen mandaten op te nemen. Zeggen dat je elk van die opdrachten behoorlijk uitvoert, is de mensen voor de zot houden.

Het zal de burger ontgaan zijn, maar niet Leonardo da Vinci maar onze gemeentepolitici met de vele mandaten zijn de uomi universale van deze planeet. Zij weten namelijk alles van energieproductie en -distributie, weten hoe het programma van de Vlaamse Opera eruit moet zien, kennen de laatste IT-ontwikkelingen, weten hoe de bulkhandel in havens moet verlopen en kunnen je feilloos uitleggen welke spin-offs onze universiteiten moeten exploreren want ze zitten in de beheerraden van de organisaties die hiervoor moeten instaan. Ze controleren er zogezegd de belangen van de gemeente, maar eigenlijk weten ze amper wat er omgaat en stemmen ze zonder enige navraag voor een belegging in fosforbommen.

Zoals steeds terecht, stelde Guy Tegenbos deze week dat je met politici zelden goede raden van bestuur krijgt. Hij pleitte voor raden van bestuur met niet-partijgebonden professionelen, en voor politici die professionals gemeenteraden en schepencolleges laten controleren. Dat we daar nog ver van staan, bleek deze week weer uit een oproep van De Lijn, die vier onafhankelijke bestuurders in zijn raad van beheer wil. Die zullen worden aangesteld door de Vlaamse regering. Ook dat is de mensen voor de zot houden.

Voeling met de wereld

Enkele politici pleiten voor het verder uitoefenen van hun beroep, omdat ze ‘voeling moeten houden met de wereld’. Die wereld bestaat grotendeels uit leren fauteuils rond met rozenhout ingelegde tafels, blijkt na lezing van de mandatenlijsten die politici elk jaar bij het Rekenhof neerleggen. Tussen onze politici zijn er niet veel die vaste vrijwilliger zijn in achtergestelde wijken. Meestal zijn ze advocaat (maar hoeveel keer staan ze in de rechtbank?) of professor (en hoeveel onderzoekswerk doen ze?).

Politici zorgen niet voor goed bestuur door in de wereld te staan, maar goed over de wereld geïnformeerd te zijn. We moeten van politici niet verwachten dat ze in de prostitutie gaan om er de enorme menselijke problemen op te lossen, maar wel dat ze hun oor te luisteren leggen bij wijkpolitiemensen, onderzoekers en hulpverleners.

Als je de jaarlijkse rapporten over onze parlementsleden in de kranten leest, kan je alleen maar besluiten dat de politici met een beroep die roepen dat ze niet wereldvreemd willen worden minder goede punten krijgen dan hun collega’s die ze met dedain ambtenaar-politicus of beroepspoliticus noemen.

Mijn respect voor politici die hun loon en hun activiteiten beperken tot de opdracht die ze van de kiezer kregen en die zich bij het uitvoeren van die taak niet laten leiden door partij- of eigenbelang, is niet te meten. Maar ik kreeg hen de jongste weken amper te horen. Ik hoorde vooral argumenten voor het bijklussen. Dat ondermijnt het vertrouwen in ons politiek personeel nog meer dan de schandalen zelf.

Gesponsorde inhoud

Partner content