Amerikaanse kiezer verdient beter dan seniel leiderschap

Politicoloog

De oververtegenwoordiging van bejaarde mannen en vrouwen in machtsposities is nefast. Om een gerontocratie in de VS te vermijden moet politiek ingegrepen worden.

Op korte termijn lijkt een verplicht medisch en psychisch examen voor kandidaten die de belangrijkste ambten in de Amerikaanse politiek ambiëren een absoluut minimum om seniel leiderschap af te wenden.

Een grote meerderheid van de Amerikaanse burgers vindt dat Joe Biden met zijn 81 jaar veel te oud is voor een nieuwe termijn als president van de Verenigde Staten, blijkt uit een recente IPSOS-peiling. Het spraakmakende Hur-rapport, waarin een speciaal aanklager onderzocht of Biden documenten heeft achtergehouden, schetste eerder al het beeld van een aftakelende man die niet meer in staat is elementaire data en feiten in chronologische volgorde voor de geest te halen. Is het verantwoord dat zo iemand aan het roer staat van de machtigste natie ter wereld?

Het antwoord is nee. Toch is de kans dat we na 5 november alsnog opgezadeld zitten met een al dan niet dementerende geriatrische patiënt in het Witte Huis zo goed als 100 procent, want ook Donald Trump (78) trekt zich niets aan van zijn houdbaarheidsdatum. De Amerikaanse politiek lijkt op een deprimerend realityprogramma waar vaak hoogbejaarde politici maar niet genoeg krijgen van de macht, ook al gaat dat gepaard met pijnlijke momenten van complete mentale shutdown live op tv.

Advertentie

De Amerikaanse kiezer verdient beter dan grumpy old men die over het lot van de machtigste natie ter wereld willen beslissen. Om een gerontocratie te vermijden moet politiek ingegrepen worden.

In een ideale democratie wordt de diversiteit in de samenleving op vlak van leeftijd, geslacht, scholingsgraad en etnische afkomst weerspiegeld in de representatieve assemblees. Oudere volksvertegenwoordigers hebben daar zeker hun plaats. Alleen mag die specifieke leeftijdsgroep daar niet oververtegenwoordigd zijn, en al zeker niet in de hoogste ambten van het land. Anders vreet de gerontocratie aan de legitimiteit van het systeem en vervreemdt die een grote meerderheid van de bevolking, die aanzienlijk jonger is en wier belangen minder aan bod komen in het beleid.

Advertentie

Een gelijkaardige redenering kan je ontwikkelen over de oververtegenwoordiging van miljonairs en miljardairs in de Amerikaanse cenakels van de macht. In hun uitgesproken darwinistische medisch en economisch systeem leven rijke Amerikanen langer. Als ze op de koop toe politieke of rechterlijke macht genieten, zijn ze allerminst geneigd daar zelf van af te zien. Gerontocratie en plutocratie gaan vaak hand in hand.

Vriendjespolitiek

De oververtegenwoordiging van bejaarde mannen en vrouwen in machtsposities is om meerdere redenen nefast. Oude leiders zijn veel minder geneigd tot politieke innovatie. Ze schuwen de diepgaande hervormingen die nodig zijn om zaken als klimaatverandering en artificiële intelligentie in goede banen te leiden.

Advertentie

De Amerikaanse politiek lijkt op een deprimerend realityprogramma waar vaak hoogbejaarde politici maar niet genoeg krijgen van de macht.

Een concentratie van oude machtige volksvertegenwoordigers maakt intergenerationele billijkheid ook onmogelijk. Kortetermijndenken krijgt de bovenhand, terwijl de kosten worden verhaald op jonge generaties, die met de gevolgen opgezadeld zitten.  

Oude machtige volksvertegenwoordigers komen vaak uit politieke machtsstructuren. Om de macht te behouden streven ze naar de status quo. De noodzakelijke verjonging van de assemblees krijgt zo weinig of geen kans. Dat werkt nepotistische en corrupte vriendjespolitiek in de hand.

Op korte termijn lijkt een verplicht medisch en psychisch examen voor kandidaten die de belangrijkste ambten in de Amerikaanse politiek ambiëren een absoluut minimum om seniel leiderschap af te wenden. Om de decadentie van het Amerikaans democratisch systeem op de lange termijn te vermijden moeten jongeren aangemoedigd worden politiek actief te worden. Een beperking van het aantal mandaten voor zowel de uitvoerende als de wetgevende macht kan de politieke vernieuwing een boost geven en de democratie jong houden. Een evenwichtiger vertegenwoordiging van de bevolking moet de finaliteit zijn.  

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.