Anders gaan werken

©Saskia Vanderstichele

Lorenzo is een doodgewone jongen van 17 uit Scherpenheuvel. Hij zette tijdens de kiescampagne in zijn eentje de belangrijkste politici van dit land in hun hemd.

Door Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson BeLux en Digital Champion.

Tijdens het bitsige debat tussen N-VA-topman Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette op VTM vroeg Lorenzo zich af waar het geruzie tussen onze politici toe zal leiden. ‘Stevenen we opnieuw af op meer dan vijfhonderd dagen onderhandelen? Met als gevolg dat er in België niets gebeurt en dat de jeugd haar geloof in de politiek nóg meer gaat verliezen? Geen enkele jongere zal nog geïnteresseerd zijn in de politiek. Dàt is waar jullie zich zorgen over moeten maken.’

Geef Lorenzo maar eens ongelijk. Ook ik heb met stijgende verbazing kennis genomen van de bitse, soms agressieve toon van vele kiesdebatten. Ook ik ben ontgoocheld over het gebrek aan engagement van vele partijen om samen te werken, om dit land een beslissende stap vooruit te helpen. Politici van àlle partijen hebben zich de voorbije weken teruggetrokken in hun eigen loopgraven, hebben een potje stellingenoorlog uitgevochten, hebben vooral de verschillen benadrukt in plaats van het gemeenschappelijke doel.

We staan voor een unieke kans in de geschiedenis van ons land. Voor het eerst sinds lang staan we voor een regeerperiode van vijf jaar, zonder federale of regionale verkiezingen. Eindelijk hebben we de kans structurele oplossingen door te voeren die ons land voorsprong geven. Voor het eerst kunnen we aan het begin van de regeerperiode een beleid ontwikkelen waarvan we nog dezelfde legislatuur de vruchten plukken.

Alle partijen hebben plannen tegen de jeugdwerkloosheid, tegen de crisis, voor een verlichting van de fiscale druk, voor een gezonder pensioenstelsel. Iedereen is het erover eens dat we het met minder zullen moeten doen, dat we moeten besparen, dat ons overheidsbestel moet worden afgeslankt. Jammer genoeg hoor ik veel minder praten over maatregelen die ons zullen toelaten om fundamenteel anders te gaan werken, anders te leren en anders te leven. Nochtans hebben we dergelijke investeringen broodnodig. Welke partij zet investeringen voorop om beter gebruik te maken van de nieuwste (digitale) technologieën om ons land, onze administratie en onze economie efficiënter te laten draaien?

Bij gebrek aan grondstoffen en door het verdwijnen van de grote industrieën zijn we in ons land geëvolueerd naar een kenniseconomie, in plaats van een maakeconomie. Laten we daar meer in investeren zodat we ons daarin beter kunnen differentiëren. Laat loodgieters hun wisselstukken ter plaatse met een 3D-printer produceren, zodat een logge en dure logistiek vermeden wordt. Geef aan kinderen met dyslexie een innovatieve app die de lessen voorleest, zodat ze geen achterstand oplopen en niet naar het bijzonder onderwijs worden verbannen. Geef werkloze jongeren een nieuwe webtoepassing die hen moet helpen in hun zoektocht naar werk. Geef ambtenaren de technologische mogelijkheden om mobiel te werken, zodat dure overheidsgebouwen overbodig worden.

Ik pleit ervoor om aan iedere toekomstige minister of staatssecretaris, op élk niveau, een digitale portefeuille te geven. Zodat in élk departement inspanningen worden geleverd om meer gebruik te maken van ICT-toepassingen, om werk en leven te vereenvoudigen. Als we daar vandaag niet aan beginnen, zien we over vijf jaar nog geen ommekeer in hoe we functioneren. Justitie, belastingadministratie, sociale zaken, onderwijs, in al die departementen liggen nog zoveel mogelijkheden open om efficiënter, moderner en innovatiever te werken, zolang we maar willen investeren in nieuwe technologieën.

Tax-on-web, de elektronische identiteitskaart en de digitale bouwaanvraag zijn maar enkele voorbeelden die bewijzen dat innovatieve projecten wel degelijk mogelijk zijn. Maar het blijven individuele initiatieven, te weinig ingebed in een globaal digitaal beleid. Geen van de partijprogramma’s maakt een vuist om te vechten voor een gedurfd meerjarenplan voor technologische vernieuwing. In de ziekenzorg, in het onderwijs, bij justitie, defensie, sociale zekerheid, belastingadministratie,...

Ik ben bang van een politiek die blijft steken in beloftes op korte termijn. Ik ben bang van een politiek die de hemel belooft maar vaag blijft over de betaalbaarheid. Ik ben bang van een politiek die wil besparen maar onvoldoende uitlegt hoe ze efficiënt wil blijven werken. Er is maar één oplossing: we moeten fundamenteel anders gaan werken. Een andere administratie, andere loketten, andere procedures en een andere logistiek. En tegelijk minder personeel, minder bureaus, minder gebouwen. De technologie kan ons daarbij helpen. Heren en dames politici, we staan voor de luxe van een vijfjarenbeleid. Laat de digitale revolutie geen ezelsdracht zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud