Bert Kruismans | Er circuleert nogal wat geld in dit land

Er circuleert nogal wat geld in dit land. Wie betaalt nu wat aan wie?

Allez vooruit. De Vlaming betaalt elk jaar 900 euro aan de Walen. De Brusselaar betaalt elk jaar 800 euro aan diezelfde Walen. Maar... de Brabanders, van Zemst tot in Nijvel, betalen evenveel aan de andere Belgen als de Vlamingen aan de Walen geven. Want die Walen moeten nu ook niet alles krijgen. En, ze bestellen wel jaarlijks voor 24 miljard bij de Vlamingen. Daarmee zijn ze na de Duitsers en de Nederlanders de beste klant van de Vlaamse entrepreneurs. Ze moeten toch iets doen met al dat geld dat iedereen naar hun kop smijt?

En van de Vlamingen is het natuurlijk slim gezien. Men geve geld aan de Walen, à rato van 6,2 miljard per jaar, zodat die bij u komen shoppen, zodat er meer vraag is naar Vlaamse spullen en de Vlaamse economie wordt aangejaagd, waardoor de Vlaamse aandeelhouders en de Vlaamse werkmens meer verdienen waardoor die zelf meer geld overhouden om aan de Walen te geven.

Of zoals Angela Merkel placht te zeggen: ‘Natuurlijk geven we geld aan de Grieken, zodat die hun schulden, mét intrest, aan de Duitse banken kunnen terugbetalen. Sie schaffen das!’ Economie, in wezen is dat allemaal niet zo moeilijk. Een mens heeft daarvoor geen Paul De Grauwe nodig.

Het is toch mooi dat de Walen een deel van het geld, dat met Vlaams zweet werd gewonnen, terugstorten in de pensioenkas van de Vlamingen.

We gaan verder. Brusselaars betalen ruim 2 miljard voor de pensioenen van de Vlamingen. Want die hebben de vervelende gewoonte ouder te zijn. De Walen betalen ook al voor de pensioenen van de Vlamingen, want Walen hebben de slechte gewoonte vroeger te sterven. Het gaat maar om 194 miljoen, die we eigenlijk moeten aftrekken van de 6,2 miljard die de Vlamingen al aan de Walen hadden gegeven. Maar het is toch mooi dat de Walen een deel van het geld, dat met Vlaams zweet werd gewonnen, terugstorten in de pensioenkas van de Vlamingen.

Vervolgens hebben we nog de transfers van Brusselse zieken naar Vlaamse en Waalse ziekenhuizen. Als we de Groenen laten doen, komt er een transfer van Waalse energie uit nieuwe gascentrales die de Vlaamse industrie overeind moet houden. En afgelopen zomer versasten de Vlamingen onder het mom van solidariteit hun rommel massaal naar de Walen in de getroffen gebieden. Zelf stuurde ik een gescheurd kinderstoeltje naar Pepinster, dat drie dagen later werd aangeboden op tweedehands.be voor maar 30 euro, en bonne condition, jamais utilisée. Sommige mensen zijn van niets beschaamd.

Opvallend is dat in de berichtgeving over centen meer en meer de woorden Walen en Brusselaars bovendrijven en minder het woord Franstaligen.

Eeklo

Kortom, er circuleert wat in dit land. Opvallend is dat in de berichtgeving over centen meer en meer de woorden Walen en Brusselaars bovendrijven en minder het woord Franstaligen. In de feiten maar ook in de perceptie drijven de twee regio’s uit elkaar. 35 procent van de Brusselaars heeft een vreemde nationaliteit. Drie op de vier zijn van vreemde oorsprong. Die hebben evenveel affiniteit met Sambreville als met Ravels of Eeklo. Meer en meer Brusselse jongeren stemmen bij de regionale verkiezingen op Vlaamse partijen omdat ze die cooler vinden. Leuk detail is dat ze op die manier ook mogen meestemmen voor het Vlaams Parlement.

De Fédération Wallonie-Bruxelles, het officiële bindmiddel tussen Franstalige Brusselaars en Walen is virtueel failliet. Haar bestaan wordt steeds meer in vraag gesteld. Olivier Maingain, boegbeeld van Défi, riep zich onlangs uit tot officiële verbindingsofficier tussen Brusselaars en Walen. De minister-president van de FWB, Pierre-Yves Jeholet reageerde vrij laconiek. ‘Ik reken er niet op meneer Maingain ook maar een halve keer te ontmoeten. (...) Als hij verbindingsofficier met zichzelf wil zijn, geen probleem.’ Arme Maingain. Het ziet ernaar uit dat hij straks als laatste supporter van de FWB het licht mag uitdoen. Dat bespaart alvast op de rekening.

Elke week fileert Bert Kruismans vanuit Wallonië de kleine en de grote actualiteit.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud