Bert Kruismans | Ieder met zijn hymne, ieder met zijn vlag

Verplichte leerstof voor het inburgeringsexamen.

‘Zwart-geel, Jos!’ ‘Nee, Jef, zwart-geel-rood!’ ‘Zwart-geel! Kijk, ik heb een prentje gevonden op het internet, dat is de graaf, Gwijde van Dampierre, wat staat er op zijnen frak, Jos? Een zwarte leeuw op een gele achtergrond!’ ‘Jef, alstublieft, dat is geen geel, da’s goud. Gij kent niks van heraldiek. En daarbij, dat is de vlag van de zwarten, dat telt niet. Dit is de officiële vlag, zwart-geel-rood, enfin, in goud een leeuw van sabel getongd en geklauwd van keel. En wist ge Jef, uw Gwijde, dat is eigenlijk Guillaume, die sprak Frans!' ‘Ah ja, hebt gij daar een prentje van?’

Als wij deze zinnen op de betere sociale media ontwaren, weten we weer hoe laat het is. Het seizoen der nationale feestdagen is wel degelijk aangebroken. De rijke Belgen, die dankzij de beleggingstips van De Tijd aan de Côte d’Azur rosé liggen te slempen, zal het allemaal een zorg wezen. Maar voor de arme Belgen, en zeker voor zij die nog moeten blokken voor hun inburgeringsexamen, doe ik het allemaal even uit de doeken.

Noblesse oblige en dus trappen we op 11 juli af met de Vlaamse feestdag. Die datum heeft alles te maken met een veldslag van de jaren stilletjes. Het hoogtepunt van de feestdag wordt dan ook steevast gevormd door rituele discussies van Vlamingen onder elkaar over het belang en de juiste toedracht van het moddergevecht van 1302.

Na de kroketten en het dutje in de zetel krijgen we het militaire defilé in Brussel.

Tien dagen later krijgen we het Belgische feestje. Op 21 juli 1831 legde Leopold I als eerste koning de eed af en in zijn dankwoord vergeleek hij en passant de Belgen met kannibalen. Het mocht de pret niet drukken. Dit jaar wordt het uiteraard een feest in mineur - dat hoef ik u niet te vertellen - maar voor uw ingangsexamen is het goed om te weten hoe het er door de band op zo’n 21 juli aan toe gaat. Alles begint met een mislukte mis in ’s lands kathedralen waarbij gestelde lichamen en andere mensen, die vanwege hun job verplicht aanwezig moeten zijn, plechtig herdenken dat België stijf staat van de neutraliteit en dat niemand het hier begot moet aandurven de scheiding van kerk en staat in vraag te stellen.

Na de kroketten en het dutje in de zetel krijgen we normaliter het militaire defilé in Brussel. Dit jaar dook er een primeur op in de gastenlijst. Delphine was aangekondigd! Delphine, dat is de halfzus van koning Filip, en die zou met haar partner plaatsnemen naast prins Laurent, dat is de halfbroer van koning Filip. Enfin, zo wordt gefluisterd. Zelf ben ik niet echt een royaltywatcher. We zullen wel zien of ze aanwezig is of niet.

In augustus is de traiteur met vakantie, maar een maand later is het volle bak. De derde zondag van september viert het Waals Gewest. En op 27 september is het de beurt aan de Franse Gemeenschap. Grosso modo zijn dat dezelfde politici die op twee verschillende dagen hetzelfde herdenken, namelijk het buitenkegelen van de Hollanders uit Brussel in 1830, maar vraag niet naar de details. Het is ingewikkeld.

Voor de strebers onder de nieuwe Belgen, die per se een 14 willen halen op hun inburgeringsexamen: ja, er is nog zoiets als het feest van de Duitstalige Gemeenschap en dat van de Brusselaars. De Duitse landgenoten namen 15 november, omdat hun ambtenaren dan toch al vrij hadden en men dus geen extra verlofdag moet betalen. De Brusselaars kozen 8 mei, omdat ze op die dag in 1945 Hitler hebben verslagen. I kid you not.

De essentie blijft: twee feestdagen in amper een week, niet in maar net na de vakantie, zodat je goed uitgerust met jenever en bier volle gas kan geven. Wie zijn de grootste feestneuzen in dit land: de Vlamingen of de Walen? Ik vermoed dat de vraag bij deze is beantwoord.

Elke week fileert Bert Kruismans vanuit Wallonië de kleine en grote actualiteit.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud