Brandhaarden

Het uitgebrande rusthuis dat bestemd was voor opvang van asielzoekers in Bilzen. ©BELGA

Barack Obama waarschuwt zijn partijgenoten in een interview dat ze zich niet te zegezeker mogen voelen in aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Hij is op zijn hoede voor de luidruchtige minderheid bij de Democraten, die zich ‘woke’ noemt. Dat betekent zoveel als een zelfverklaard scherp bewustzijn van sociale en raciale rechtvaardigheid. Die groep laat zich echter ook kennen door een groot misprijzen voor al wie niet denkt zoals zij.

Obama vreest dat zijn partij zo geen aansluiting zal vinden bij de blue collars, de werkende klasse, die voor Trump stemt. Een onderzoek van de New York Times in de staten waar de meerderheid van Trump eerder wankel is, wees uit dat de kiezers hun buik vol hebben van politiek correcte militanten die hen afschilderen als waardeloze ‘deplorables’ zoals Hillary Clinton dat deed. Waarna ze de verkiezingen verloor.

Elisabeth Warren, de kandidate van het linkse kamp bij de Democraten, lijkt echter die fouten te herhalen. Volgens haar hoort de gematigde vleugel van haar partij meer thuis bij de Republikeinen. De groep rond Obama vindt het een gevaarlijke illusie te geloven dat verkiezingen kunnen gewonnen worden vanaf de linkerzijde. Zelfs ontgoochelde Trump-kiezers zullen nooit voor Warren stemmen, omdat die hen lijkt te misprijzen.

Als er sprake is van een verrechtsing van onze politiek, dan is dat voor een groot deel te wijten aan de onmacht van de politieke klasse.

De politieke partijen in Vlaanderen zouden de goede raad van Obama ook kunnen gebruiken. Want als er sprake is van een verrechtsing van onze politiek, dan is dat voor een groot deel te wijten aan de onmacht van de politieke klasse die er niet meer in slaagt een ruim publiek aan te spreken, met een versplintering van het politieke landschap tot gevolg.

Een nieuwe illustratie van dat pijnlijke onvermogen was te zien na de brandstichting van een gebouw in Bilzen waar een centrum voor asielzoekers zou komen. De traditionele partijen verslikten zich in hun verontwaardiging. Maar niemand durfde het te hebben over de oorzaken van het burgerlijke ongenoegen. Burgemeester Johan Sauwens (CD&V) had het over ‘een kantelmoment’. Ik hoop dat hij daarmee bedoelde dat de partijen eindelijk eens in de eigen boezem zouden moeten kijken.

Want hoe erg de brandstichting ook was, ze was helaas geheel en al voorspelbaar. Ze had evengoed kunnen gebeuren in bijvoorbeeld Doormaal, een deelgemeente van Zoutleeuw waar ook een asielcentrum komt. Het schema was daar identiek als in Bilzen. De bevolking moet in de krant lezen dat Fedasil asielzoekers in hun buurt wil huisvesten. Uitleg en voorbereiding komen niet of veel te laat. De burgers hebben nog nooit met multiculturaliteit te maken gehad en vinden dat niet naar hen wordt geluisterd. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren door het Vlaams Belang, die met goed uitgekiende communicatie op de sociale media het ongenoegen op een perfide manier exploiteert. En zo radicaliseert het burgerprotest, dat vaak in een eerste fase pluralistisch was, en wordt het uiteindelijk door de extreemrechtse stootgroep Voorpost gekaapt. Met mensen van ver buiten de gemeente.

Het Vlaams Belang speelt op vertrouwd terrein. Ooit werd voorganger Vlaams Blok groot door in Antwerpen als enige partij naar de klachten van gewone burgers te luisteren. De traditionele partijen bleven stom en lieten het monopolie aan extreemrechts. De linkerzijde liet het gewone volk vallen en richtte zich op de stedelijke elite. Haar enige antwoord op de onvrede was het cordon sanitaire rond het Blok, dat zo rustig kon groeien.

Links heeft vanuit een moreel meerderwaardigheidsgevoel enkel over de kiezers van het Blok, maar veel te weinig met hen gesproken. Zo is het kunnen gebeuren dat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen het Vlaams Belang in de hele Denderstreek kon doorbreken, in Ninove zelfs tot op een zucht van de absolute meerderheid. Daar zit het soort kiezers waarover Barack Obama het heeft en die ook in Spouwen, Zoutleeuw en vele andere plekken in Vlaanderen te vinden zijn. Het zijn de Trumpkiezers van Vlaanderen, die hun middenvinger opsteken naar het beleid en de zelfingenomen moraalridders die hen racisten noemen. Als we potentiële drama’s zoals in Bilzen willen vermijden, is er meer dan ooit behoefte aan een humanitair migratiebeleid dat tegelijk rekening houdt met de verzuchtingen van gewone burgers. Anders valt te vrezen dat ons nog veel brandhaarden wachten .

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud