Brugpensioen is ook na corona een slecht idee

In de lange lijst van opinies over hoe anders de wereld er na corona zal uitzien, past ook het idee dat de arbeidsmarkt nooit meer dezelfde wordt. Volgens sommigen wordt de krapte van de voorbije jaren vervangen door massale werkloosheid, ook al duurt het allicht maar een paar jaar voor we weer tegen die structurele krapte botsen.

©RV DOC

Niettemin werd naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, zelfs het brugpensioen opnieuw bovengehaald. In de ranglijst van onzinnige conclusies uit de coronacrisis staat dat voorlopig ruim aan de leiding.

Zo’n 40 jaar geleden leek het beleidsmakers een goed idee ouderen uit de arbeidsmarkt te duwen om plaats te maken voor de vele jongere werklozen. Dat was een grandioos verkeerde inschatting van hoe de arbeidsmarkt werkt. Er is niet één vaste hoeveelheid werk die je kan verdelen onder de werkenden. Een goed werkende arbeidsmarkt creëert meer werk voor iedereen.

Ondanks zijn vervelling tot SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) blijft het systeem vooral een vervroegde uitweg uit de arbeidsmarkt. Volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) gaat amper 2,4 procent van de mensen die in SWT belanden binnen het jaar weer aan het werk. Zo’n vervroegde uitstap blijft een slecht idee.

Toplanden

Wat de coronacrisis niet zal veranderen, is dat in Vlaanderen relatief weinig mensen werken vergeleken met de toplanden. Tegenover Zweden werken in Vlaanderen naar verhouding bijna 400.000 minder mensen, vooral ouderen.

Dat is een belangrijke handicap voor de financiering van onze welvaartsstaat. Meer mensen aan het werk is een van de minst pijnlijke manieren om onze welvaartsstaat op langere termijn overeind te houden en de gevolgen van de coronacrisis weg te werken. Daarom moet de focus vooral liggen op hoe we mensen die hun job de komende maanden verliezen zo snel mogelijk weer aan een nieuwe baan helpen. We mogen hen niet definitief buiten de arbeidsmarkt parkeren.

De lessen voor een beter werkende arbeidsmarkt blijven ook na corona onveranderd: meer opleiding (we scoren ondermaats voor levenslang leren), meer flexibiliteit (voor allerlei atypische arbeidsvormen zijn we bij de laagste van Europa) en een verstandiger uitkeringsbeleid (werken financieel interessanter maken dan niet-werken).

Hopelijk slagen we erin onze arbeidsmarkt na deze crisis structureel te veranderen, met meer mensen aan het werk, niet met minder. Het brugpensioen past op geen enkele manier in zo’n goed werkende arbeidsmarkt. Ook dat is niet veranderd met corona.

Lees verder

Gesponsorde inhoud