De snelste weg uit de coronacrisis is via economische groei

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

Nu de lockdownmaatregelen grotendeels afgebouwd zijn, wordt het hoog tijd om ons te richten op de volgende fase in deze crisis.

De tweewekelijke grafiekrubriek van Bart Van Craeynest

Veruit de beste manier om de enorme impact van corona op onze economie, onze welvaart, onze arbeidsmarkt en onze overheidsfinanciën op te vangen is via economische groei. Een snellere terugkeer naar een hopelijk structureel hogere groei zou ook de aanpak van onze bestaande uitdagingen, zoals de vergrijzing en de klimaatproblematiek, makkelijker maken.

Of we dat de komende maanden en jaren kunnen realiseren, hangt af van veel factoren. Hoe gaan we om met het risico van volgende golven? Kunnen we een nieuwe lockdown vermijden? Hoe zwaar wegen de hardst getroffen sectoren in onze economie? Hoe snel herleeft de internationale handel? Kunnen we inspelen op nieuwe opportuniteiten?

Een cruciale rol is weggelegd voor onze overheden. Tot voor kort reden die op economisch vlak een degelijk parcours, vooral dan wat de uitrol van tijdelijke maatregelen om de lockdown te overbruggen betreft. De volgende fase kondigt zich moeilijker aan. Meer nog dan extra geld in de economie pompen, wordt daarbij de capaciteit van het beleid om in te spelen op veranderde omstandigheden cruciaal.

Horecacheques

©Mediafin

Op dat vlak is België niet goed geplaatst. In de jaarlijkse concurrentieranglijsten van het World Economic Forum prijkt België voor het aanpassingsvermogen van de overheid op de 68ste plaats op 140 landen. In Europa hangen we daarmee samen met de Club Med-landen achteraan in het peloton. Ook het pakket steunmaatregelen dat het voorbije weekend aangekondigd werd, belooft weinig goeds. Hoe gratis treinritten en horecacheques ons groeipotentieel kunnen herstellen, is een raadsel.

Dat het anders kan, toonden onze overheden met de devaluatie van de Belgische frank (en vooral de bijhorende hervormingen) in 1982 en met het Globaal Plan in 1993. Toen was telkens een zware crisis de aanleiding om met diepgaande hervormingen de economie weer op de rails te zetten. Zo’n plan is ook nu dringend nodig. Corona kan daarvoor het startschot zijn.

Met een inhaalbeweging van de overheidsinvesteringen, een veel beter werkende arbeidsmarkt, een verdere versnelling van de digitalisering, een versterking van de concurrentiepositie en gerichte steun voor wie het echt nodig heeft, kunnen we onze economie duurzaam versterken. Zonder zo’n plan dreigt de economische schade van deze crisis permanent te worden.   

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud