De wereld in een kastje

‘Kunnen wij als bedrijfsleiders ook helpen radicalisering te vermijden?’ Deze tweet van een ondernemer in de nasleep van de terreuracties in Parijs tegen Charlie Hebdo is me bijgebleven.

Door Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van het Ondernemersplatform VKW

Tussen alle berichtgeving door over de bedreiging van de vrije meningsuiting en een aantasting van de waarden in onze samenleving is het verademend vast te stellen dat mensen het ook wat dichterbij zoeken. Niet wat ‘men’ of ‘de overheid’ kan en moet doen, maar nadenken over hoe je zelf het verschil kan maken.

Sociologen hebben al eerder vastgesteld dat het sociaal kapitaal in onze westerse samenleving afbrokkelt. Onder hen Robert Putnam, die deze ontwikkeling in belangrijke mate toeschrijft aan de opmars van televisie en moderne communicatiemiddelen. We beleven daardoor de realiteit niet meer vanuit wat we zelf en samen met anderen beleven, maar we krijgen een hoop informatie op ons afgevuurd over alles wat misloopt in de wereld. Beelden van de wandaden van terroristen, geradicaliseerde westerse IS-strijders en de verhalen van de slachtpartijen door Boko Haram.

De uitdaging is zich niet te laten meeslepen in een wij-zij-verhaal want daarmee is niemand gebaat, zeker niet op langere termijn. Wellicht kunnen ondernemers, met de belangrijke hefbomen waarover zij beschikken, een zinvolle bijdrage leveren om dat te vermijden.

Ondernemers kunnen een zinvolle bijdrage leveren om te vermijden dat we worden meegesleept in een wij-zij-verhaal.

Bedrijven zijn een van de weinige microsamenlevingen waar mensen van diverse sociale geledingen, etnische afkomsten en opleidingsniveaus met elkaar in contact staan. Als het niet als collega is, dan toch als klant, leverancier of partner. Zij zijn allemaal een onderdeel van een radarwerk met één gemeenschappelijk doel: waardecreatie.

Om succesvol te zijn is het dus erg belangrijk dat ondernemingen erin slagen mensen te leren omgaan met onderlinge verschillen. Sociaal kapitaal opbouwen komt er inderdaad niet alleen op neer een weefsel van vertrouwen en verbondenheid te creëren tussen mensen met een gelijke achtergrond of interesse. De kracht van sociaal kapitaal bestaat er net in bruggen te kunnen bouwen met wie anders is. Inclusie nastreven op de werkvloer is met andere woorden meer dan enkel een nobel doel.

Uiteraard kan de problematiek van de radicalisering niet worden teruggebracht tot slechts enkele socio-economische grondslagen. Toch zal het feit dat wie niet van hier is veel moeilijker aan een job geraakt niet helpen om die radicalisering tegen te gaan. Uit verschillende studies blijkt dat wie een job heeft - al dan niet als werknemer- veel gelukkiger is dan wie er geen heeft. Het draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde, van identiteit en van verbondenheid met de samenleving waarvan men deel uitmaakt en verlangt toe te behoren.

De werkvloer kan ook een plaats zijn om te leren omgaan met andersluidende meningen. Succesvolle bedrijven staan er doorgaans voor bekend dat ze goed hebben leren luisteren naar hun klanten, naar de ideeën van medewerkers, naar wat leeft in de samenleving.

Kortom, doordat het bedrijfsleven bouwt aan een cultuur van openheid, vertrouwen en empathie draagt het bij tot een betere wereld dan de wereld die het vierkante kastje ons dagelijks voorschotelt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud