Advertentie
Advertentie

Dermagne belichaamt de nieuwe PS

Vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne beantwoordt niet aan het cliché van het oude, rechtlijnige partijlid en er hangt geen geurtje van schandalen om hem heen, schrijft Alain Narinx, Wetstraatwatcher van L'Echo, aan zijn Vlaamse evenknie.