Frank Van Massenhove

Besparen op het overheidsapparaat zal niet uit de digitale lucht vallen.

De sp.a heeft een plan voor de sociale zekerheid. Dat is niet verrassend. Het is de raison d’être van die partij. Iedere partij probeert haar thema zo hoog mogelijk in de top tien van de kiezer te krijgen want alleen dan wacht er electoraal succes.

Links voorbijsteken

Dat de N-VA 80 procent van de sp.a-voorstellen interessant vond, kan verrassend klinken, maar dat is het niet. Rechtse partijen proberen linkse partijen links voorbij te steken. Daar is het Vlaams Belang aan jaren mee bezig. De N-VA lijkt ook die beweging in te zetten, met haar bezorgdheid over de toekomst. Niet van Vlaanderen, maar van de sociale zekerheid.

De linkse partijen proberen op hun beurt rechtse partijen rechts voorbij te steken. Het zal ook wel geen toeval zijn dat het sp.a-plan de naam ‘Onze Toekomstbegroting’ kreeg, een opgestoken middenvinger naar mensen die theatraal uitriepen ‘show us the money’.

Minder ambtenaren

©BELGA

Het meest verrassende van het sp.a-plan is dat al dat moois voor de sociale zekerheid betaald wordt met het verminderen van het aantal ambtenaren. Traditioneel was links voor een grotere overheid. Hoe linkser de partij, hoe groter de staat mocht zijn.

Waarom het aantal ambtenaren zal verminderen, wordt in het document in amper een paar zinnen uitgelegd. ‘We halen mensen weg van overtollige administratie - een werk dat in deze nieuwe tijden door computers kan (…)’. Hoe dat plan er zal uitzien, wordt niet uitgelegd.

Het meest verrassende van het sp.a-plan is dat al dat moois voor de sociale zekerheid betaald wordt met het verminderen van het aantal ambtenaren

Het doet terugdenken aan de Dominogroep, een groep van jonge socialisten met onder meer Johan Vande Lanotte, Anne Van Lancker, Renaat Landuyt, Steve Stevaert, Philippe De Coene en Dany Vandenbossche, die in 1993 het imminente einde van de functie van notaris aankondigden. Het leek wel een natuurwet. Zoals het nu blijkbaar newtoniaans vaststaat dat de administratie kleiner wordt door ‘computers’.

Effecten overschatten

Zoals alle andere partijen overschat de sp.a de financiële effecten van minder ambtenaren. De afgelopen zes jaar is het aantal federale en Vlaamse ambtenaren sterk verminderd, maar de kosten van de administratie zijn nagenoeg dezelfde gebleven. Er zijn weliswaar veel minder lager geschoolden ambtenaren, maar ze werden vervangen door hoger geschoolden, waardoor de globale loonkosten veel hoger liggen.

De meest verontrustende vaststelling is dat er wel computers zijn gekomen, maar dat de digitalisering in heel wat diensten niet verder is gegaan dan het scannen van papieren processen.

Er is natuurlijk meer dat de kosten van onze administraties omhoog duwt. Weinig landen willen zich vier overheidslagen permitteren omdat zo’n administratiestructuur te duur en niet efficiënt is. België is blijkbaar trots op zijn federale administratie, zijn gewest- en gemeenschapsadministraties, zijn provincieadministraties en zijn stads- en gemeenteadministraties.

De kosten van administraties kunnen maar serieus gedrukt worden door ons te beperken tot twee niveaus: een hogere overheidslaag en een lagere overheidslaag van gemeenten die meer dan 80.000 inwoners tellen.

Scepsis

De kosten van administraties kunnen maar serieus gedrukt worden door ons te beperken tot twee niveaus: een hogere overheidslaag en een lagere overheidslaag

Dat door digitalisering duizenden ambtenarenjobs geschrapt kunnen worden, wekt bij mensen die de digitale evolutie in de Belgische administraties meemaakten veel scepsis op. Dertig jaar geleden begon de derde industriële revolutie met de komst van de pc. Die heeft niet geleid tot een afbouw van het aantal ambtenaren. Nooit waren er meer ambtenaren in België dan in 2011.

De meest verontrustende vaststelling is dat er wel computers zijn gekomen, maar dat de digitalisering in heel wat diensten niet verder is gegaan dan het scannen van papieren processen.

Dat krijg je in een land waar overheidsmanagers worden geëvalueerd op het vermijden van problemen en niet op het doorvoeren van innovatie. Zo’n land tolereert overheidsmanagers die niet begaan zijn met het goed en efficiënt bedienen van burgers, organisaties en ondernemingen, maar die de godganse dag bezig zijn met het vergroten van hun (aantal) diensten, hun personeelsaantallen en hun werkingskredieten.

Besparen op het overheidsapparaat zal niet uit de digitale lucht vallen. Daar zijn moedige politici, echte overheidsmanagers en doordachte plannen voor nodig.

Frank Van Massenhove is voorzitter FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content