Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is een illusie

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

Onze politici lijken deze legislatuur dé oplossing te hebben gevonden voor alle budgettaire problemen: de werkzaamheidsgraad van 80 procent.

Het gat in de begroting? Opgelost met een werkzaamheidsgraad van 80 procent. De ongedekte pensioenfactuur? Makkelijk gefikst met een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Helaas wordt er niet bij vermeld dat er nog geen begin is van een geloofwaardig plan om die werkzaamheidsgraad naar 80 procent te krijgen.

Dat het kan, blijkt in Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland, waar 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk is. In België ligt de werkzaamheidsgraad op 70 procent, of zo’n 670.000 werkenden onder de 80 procentdoelstelling. We halen die doelstelling voor de 25- tot 54-jarigen (80,3%) en voor de hooggeschoolden (86,2%).

Daar staan echter meerdere categorieën tegenover waarvan de werkzaamheidsgraad ver achter loopt: de 55- tot 64-jarigen (53,3%), de kortgeschoolden (46,9%), de mensen met een handicap of een ziekte (40,8%) en de mensen met een niet-EU-nationaliteit (40,2%).

Daarnaast valt de regionale dimensie op. Vlaanderen doet het opmerkelijk beter dan Brussel en Wallonië. En met uitzondering van de ouderen lopen de verschillen nog hoger op voor de kwetsbare groepen.

Coaches

De 80 procentdoelstelling werd opgenomen in het regeerakkoord, maar overtuigende maatregelen om dat waar te maken overtuigen.

De 80 procentdoelstelling werd opgenomen in het regeerakkoord, maar overtuigende maatregelen om dat waar te maken ontbreken. De pensioenvoorstellen van minister Karine Lalieux (PS) maken het makkelijker om vroeger te stoppen met werken. De verhoging van het minimumloon verhoogt de drempel tot de arbeidsmarkt voor kortgeschoolden en mensen met een migratieachtergrond. Het plan om arbeidsongeschikten via coaching weer naar de arbeidsmarkt te leiden gaat in de juiste richting, maar de inspanning lijkt eerder symbolisch.

Ook de ballonnetjes om allerlei lastenverlagingen te schrappen zullen de werkgelegenheidskansen van kwetsbare groepen niet bevorderen. Ten slotte vereist de uiteenlopende arbeidsmarktsituatie in de regio’s een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, waarbij elke regio zich op haar situatie kan richten. Maar ook dat blijkt moeilijk van de grond te komen.

Een werkzaamheidsgraad van 80 procent zou helpen om onze budgettaire uitdagingen aan te pakken, hoewel hij niet alles zou oplossen. Maar van die 80 procent zal maar weinig in huis komen zonder dringende maatregelen. Die moeten vooral gericht zijn op de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De jongste politieke schermutselingen beloven weinig goeds.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud