Genderdivers leiderschap leidt niet vanzelf tot winst

Om een succesvol bedrijf uit te bouwen heb je nood aan verschillende types in het bestuur.

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Genderdivers leiderschap krijgt opnieuw meer aandacht. Een goede zaak, maar goed leiderschap gaat veel verder dan het aantal mannen en vrouwen in balans houden.

Om de verschillen tussen ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk leiderschap’ te duiden wordt vaak verwezen naar de evolutieleer. Mannen waren altijd jagers: één oog op de prooi, het andere op de bescherming van het gezin of de gemeenschap. Resultaatgericht, krachtig en dominant. Vrouwen waren dan weer de leiders binnen het gezin: zij stonden in voor een aangename leefomgeving en voor een relatiegerichte communicatie. Zoeken naar compromissen, structureren en verzoenen.

Daaruit ontstonden mythes dat vrouwen en mannen erg verschillen op het vlak van leiderschap. De verhoudingen werden altijd scherpgesteld naar een hij-zijverhaal. Dat gaat voorbij aan de wetenschap dat mannen evenzeer grote verzoeners kunnen zijn en dat vrouwen ook erg daadkrachtig kunnen zijn. Beide genders brachten al uitstekende en minder geslaagde leiders voort, elk met hun individuele stijl.

Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn. Diversiteit brengt altijd iets extra’s. Ieder brengt zijn persoonlijke visie mee, zijn ervaring … Dat leidt tot een breed gedragen resultaat. Wie kan daar tegen zijn?

Een genderdivers leiderschap is een zegen, maar steunt altijd op de juiste combinatie van persoonlijkheden, competenties en teamgeest. Een recente studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) stelt dat bedrijven met evenveel mannen als vrouwen in het bestuur meer winst genereren dan bedrijven waar die verhouding scheef zit. Als CEO van een organisatie waar die balans in evenwicht is, kan ik stellen dat er zeker waarheid in zit, maar dat gelijkheid vanuit een puur winstperspectief ontnuchterend werkt.

Ons bedrijf heeft geleden onder het feit dat het enkele jaren een eenzijdig mannelijk bestuur had.

Genderdiversiteit is in ons bedrijf geen issue omdat het een evidentie is. In het bedrijfsleven is dat nog niet altijd het geval. Een goede mix van mannen en vrouwen is net zo belangrijk als een goede mix van persoonlijkheden. Ons bedrijf heeft geleden onder het feit dat het enkele jaren een eenzijdig mannelijk bestuur had. Dat het nu meer in evenwicht is, voel je aan de dynamiek. Maar het heeft geen zin allemaal vrouwen aan boord te halen in de raad van bestuur als daar geen gedegen langetermijnvisie bij komt kijken. Integendeel, je riskeert de teamgeest uit balans te brengen, waardoor de resultaten kunnen verslechteren.

Wat wel werkt, is mensen beoordelen op hun individuele kwaliteiten. Rekening houdend met kennis, ervaring, capaciteiten… en ja, ook gender. Het geslacht van een medewerker kan een invloed hebben op wat die persoon de organisatie bijbrengt, maar moet ook worden bekeken in het grotere plaatje. Wie vrouwen aanwerft met als drijfveer de genderbalans gelijk te trekken, of meer winst te maken, komt bedrogen uit. Je hebt als man of als vrouw evenveel kans een goede leider te zijn. Alleen hebben beiden een verschillende stijl. Dat spanningsveld kan een toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf.

Het geslacht van een mens is maar één aspect van die persoon. Om een succesvol bedrijf uit te bouwen heb je nood aan verschillende types in het bestuur: een rationele denker, een intuïtieve doener, een charismatische verkoper, een daadkrachtige beslisser, een verbindende verzoener, een empathische onderhandelaar…

Een dergelijke samenstelling resulteert in een evenwichtig leiderschap, gecombineerd met een open cultuur waarin hiërarchie meer iets is om te structureren en organiseren dan om te bepalen wie iets mag zeggen en wie niet. Een cultuur waarin elk van die stemmen gehoord wordt. Zo bekom je de beste resultaten.

Investeer daarom niet in een genderdivers leiderschap omdat dat automatisch winst met zich mee zou brengen. Investeer in mensen die de organisatie iets kunnen bijbrengen. Genderdiversiteit leidt niet rechtstreeks tot winst, een sterk, gevarieerd en gedreven team wel.

Waarom is genderdiversiteit dan wel belangrijk? Omdat vrouwen een andere kijk op de wereld met zich meebrengen. Dat heeft dan meer te maken met hun geschiedenis dan met kwaliteiten die ze van bij de geboorte hebben. Maar dat is weer een andere discussie.

Misschien moeten we toch nog even wachten voor we het gebrek aan genderdiversiteit in de prullenmand gooien. Tot gender echt nergens nog een issue is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect