Herstel verloopt via private sector en buitenlandse handel

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

De tweewekelijkse grafriekrubriek van Bart Van Craeynest

Met de N-VA en de PS aan het stuur lijkt er de jongste weken eindelijk beweging te komen in de vorming van een nieuwe federale regering. Het belang van de onderhandelingen over een regeerakkoord is enorm. De beslissingen die nu genomen worden, kunnen het pad voor onze economie en onze welvaart voor de komende decennia bepalen. De volgende federale regering moet het relancebeleid uitwerken dat ons groeipotentieel op langere termijn zal vormgeven, en moet in de loop van de komende jaren ook de bocht maken in de richting van de gezondmaking van de overheidsfinanciën en het vrijwaren van onze welvaartsstaat.

Dat laatste zal belangrijke hervormingen vereisen in onder meer de pensioenen en het arbeidsmarktbeleid. De economische beleidskeuzes die vandaag in die domeinen gemaakt worden, kunnen decennia doorwerken.

Voor de Belgische economie spelen de private sector en de buitenlandse handel een cruciale rol bij elke relance uit de crisis.

Het is een slecht idee al te veel inspiratie te halen bij het economische model dat al langer in Wallonië gehanteerd wordt. De Waalse economie valt op door een laag activiteitsniveau, een lage productiviteit en een relatief laag welvaartsniveau. Dat heeft in belangrijke mate te maken met een opmerkelijk beperkt gewicht van de private sector en van de buitenlandse handel. In Wallonië is amper 37 procent van de 15- tot 64-jarigen actief in de private sector. In een vergelijking op landenniveau is dat het laagste van Europa. Daartegenover staat een uitgebreide publieke sector (22%) en vooral een grote inactiviteit (41%).

Vrijhandelsakkoorden

Op het vlak van buitenlandse handel viel de voorbije jaren vooral de weerstand tegen Europese vrijhandelsakkoorden op. Voor de Belgische economie spelen de private sector en de buitenlandse handel net een cruciale rol bij elke relance uit de crisis.

Ook op budgettair vlak zijn er belangrijke vraagtekens. Volgens het Monitoringcomité komt de federale overheid uit deze crisis met een structureel begrotingstekort van 25 miljard euro. De factuur van de PS-verkiezingsbeloftes in 2019 liep op tot zo’n 10 miljard. Ook de beleidskeuzes over hoe dat op langere termijn gefinancierd moet worden, zijn bepalend voor onze economie en onze welvaart.

België heeft nood aan een echte federale regering om de uitweg uit de crisis vorm te geven. Verkeerde beleidskeuzes moeten daarbij uiteraard absoluut worden vermeden, anders dreigen we op termijn nog slechter af te zijn.        

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud