Het Kraaienest | Fiscale fabeltjes

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

Een belastinghervorming moet niet gericht zijn op het binnenhalen van extra belastinginkomsten, maar op een efficiënter systeem.

De voorbije weken werden allerlei ballonnetjes gelanceerd voor meer ‘rechtvaardige’ belastingen: rijkentaks, vermogensbelasting, extra belastingen op overwinsten, ...

In sommige hoeken lijken rechtvaardige belastingen vooral extra belastingen te zijn, die door anderen betaald moeten worden. De pijnlijke realiteit is evenwel dat de totale belastingdruk in ons land al de derde hoogste is onder de klassieke industrielanden, na Frankrijk en Denemarken. En ook hoe die belastingdruk verdeeld is, wordt al te vaak genegeerd in dit debat.

Het is vrij algemeen bekend dat we in België een zware belastingdruk op arbeid hebben. Die is duidelijk hoger dan het Europese gemiddelde, maar ook dan het gemiddelde in de buurlanden en in de Scandinavische landen.

Wat veel minder aan bod komt in het debat is dat ook de totale belastingdruk op kapitaal hoog is in ons land. De verschillen met de meeste referentielanden zijn zelfs duidelijk groter dan voor de belastingdruk op arbeid. Alleen voor de belastingdruk op consumptie springt ons land er niet bovenuit. Op dat vlak zitten we eerder gemiddeld in vergelijking met de rest van Europa, en duidelijk lager dan de Scandinavische landen.

Ons hele belastingstelsel is een kluwen van uitzonderingen en speciale regelingen. Dat maakt het nodeloos complex, ondoorzichtig en inefficiënt. Er valt veel te zeggen voor een grondige fiscale hervorming, maar de klemtoon moet liggen op een beter werkend belastingsysteem. Dat impliceert een systeem dat de nodige belastinginkomsten ophaalt met zo weinig mogelijk economische schade.

Om dat te realiseren is een hervorming naar een bredere belastbare basis (via minder uitzonderingen) en lagere tarieven aangewezen. Ook een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar consumptie zou bijdragen tot een economisch efficiënter belastingsysteem, maar dat is allicht moeilijk in dit inflatieklimaat.

Herverdeling

Daarnaast moeten de belastingen hun herverdelende rol blijven spelen. Vaak wordt daarbij vergeten dat de combinatie van belastingen en uitkeringen in ons land al bij de meest herverdelende van Europa hoort, en de inkomensongelijkheid in Vlaanderen bij de laagste van Europa.

In tegenstelling tot nogal wat voorstanders van extra belastingen laten uitschijnen, moet de belastinghervorming niet gericht zijn op het binnenhalen van extra belastinginkomsten. We hebben al de derde hoogste belastingdruk van de industrielanden, en er zijn geen prijzen te winnen met de eerste plaats op te eisen. Integendeel.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud