Het Kraaienest | Ongeziene crisis nog niet meteen voorbij

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

De voorbije weken werd de snel toenemende economische impact van de coronacrisis meer en meer duidelijk. Enquêtes bij ondernemingen en indicatoren zoals tijdelijke werkloosheid geven aan dat de economische activiteit ongeveer een derde lager ligt dan in normale omstandigheden.

©FONCK YVES

Dat komt overeen met de inschatting in onder meer Frankrijk, waar gelijkaardige coronamaatregelen gelden. In de veronderstelling dat de huidige maatregelen aanhouden tot begin mei leidt dat tot een terugval in economische activiteit van ruim 10 procent in de eerste helft van het jaar.

In vergelijking met eerdere economische crisissen is dat een ongeziene klap buiten oorlogstijden. Ter vergelijking: tijdens de Grote Recessie van 2008-2009 kromp de Belgische economie met 3,7 procent, tijdens de Grote Depressie van 1929-1932 was er een terugval van 7,9 procent.

De huidige crisis is dan ook een heel ongebruikelijke. Zelfs tijdens de zwaarste crisissen in het verleden bleef de economie grotendeels draaien. Vandaag zijn belangrijke delen van de economie gewoon stilgelegd.

Krachtig herstel

De positieve keerzijde is dat, als de uitbraak onder controle is en de economie weer kan worden opgestart, een krachtig economisch herstel mogelijk moet zijn. Overheden namen de voorbije weken terecht allerlei maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, hinderpremies en toegang tot krediet om die ‘overbrugging’ zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Verschillende organisaties pakten al uit met ramingen dat de economische impact zou meevallen. Die vertrekken evenwel van de veronderstelling dat onze economie vanaf de zomer alweer op normale toeren draait. Dat lijkt optimistisch, want een cruciale voorwaarde voor de vlotte herstart is dat de uitbraak onder controle is. Het is onwaarschijnlijk dat dat begin mei al het geval is. Meer dan waarschijnlijk worden de huidige maatregelen maar geleidelijk afgebouwd.

Ondertussen blijft het virus allicht andere delen van de wereldeconomie aantasten en bestaat het risico op volgende golven. In die zin zal het nog geruime tijd duren voor de wereldhandel normaliseert, wat voor een open economie als de onze belangrijke gevolgen heeft.

Tegen die achtergrond lijkt het waarschijnlijker dat onze economie ook na de huidige ‘lockdown’ niet meteen volledig herstelt. Hoelang die nasleep blijft hangen, valt niet te voorspellen. Overheden en ondernemingen beginnen best al na te denken over strategieën om een langere economische malaise door te komen. 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud