HippiEntrepreneur

Voorzitter FOD Sociale Zekerheid

‘De prullenmand’, de zomerreeks in De Tijd, is een voltreffer. Hopelijk worden al die juweeltjes gebundeld in een mooi boekje, dat straks op een druilerige zaterdag in de herfst je vakantieblues iets kan verzachten. Dan kan je nog rustig onder meer het stukje ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ (De Tijd 30 juli) van Peter De Keyzer, chief economist BNP Paribas Fortis, (her)lezen.

Frank Van Massenhove, voorzitter FOD Sociale Zekerheid

©Dieter Telemans

De Keyzer wil de overheid als deus ex machina naar de prullenmand verwijzen. Het zal u misschien verwonderen, maar dat kan ik volledig onderschrijven. ‘Voor elk persoonlijk probleem, elk maatschappelijk fenomeen of elk ongemak kijken veel te veel mensen eerst naar de overheid om een oplossing te bieden’, zegt hij, en heeft overschot van gelijk. Voor veel burgers, vooral degenen die walgen van het enorme overheidsbeslag, is de overheid de verzekeraar voor alles waarvoor ze niet verzekerd zijn. Al die dingen maken de staat weer duurder, antwoorden we burgers die onze federale overheidsdienst aanwrijven hun eigenste situatie niet te verbeteren.

Maar niet zelden krijgen de luidste klagers, zeker als ze met hun klacht de media halen, ook het oor van de minister. ‘Door op elk probleem of elke vraag te reageren met ‘daar gaan we iets aan doen’, werken politici die overbevraging voor een deel zelf in de hand. Zelden hoor je een politicus zeggen dat ‘burgers dat best zelf regelen’ of dat ‘dat geen taak is voor de politiek’, stelt De Keyzer vast.

Nog maar net was Ben Weyts minister van Dierenwelzijn of hij werd geconfronteerd met de immigratie van zieke Poolse hondjes. ’s Anderendaags legde hij in alle media uit hoe hij dat zou aanpakken. In een straal van 800 meter rond mijn huis zijn er 15 apotheken. Dat is al jaren zo. Nu heeft de Apothekersbond die apotheekproliferatie ook opgemerkt en wordt de alarmklok geluid. Onmiddellijk laat het kabinet van Maggie De Block weten dat het dat probleem onverwijld zal onderzoeken. Laat dit dan nog twee ministers zijn die er zich heel goed van bewust zijn dat reeksen gemediatiseerde pop-upproblemen tot steekvlampolitiek en niet tot gedegen beleid leiden.

Maar De Keyzer gaat wel erg ver in de anti-etatistische richting met zijn eindstelling: ‘Echte welvaart komt van burgers die zelf nadenken, samenwerken, ondernemen en innoveren. Maak van overheidsinterventie de uitzondering en van ondernemerschap de norm’.

Het succes van Apple was onmogelijk geweest zonder de overheid.

Natuurlijk kan niemand tegen burgerparticipatie in het beleid zijn. Maar ik mag De Keyzer toch graag ‘The Entrepreneurial State’ van Mariana Mazzucato aanraden. Daarin legt ze uit dat het succes van Apple onmogelijk was geweest zonder de overheid. Het leger was de pionier van het internet en gps en zorgde zelfs voor de eerste financiering van Silicon Valley. De eerste 500.000 dollar die Apple nodig had om op de markt te komen, kon het goedkoop lenen bij een overheidsinstantie. De ondertitel van het boek is zeer veelzeggend: ‘debunking Public Vs. Private Sector Myths’. Haar besluit: welvaart wordt door een geïntegreerde samenwerking van overheid, ondernemers en burgers bereikt.

Apple toonde overigens weinig dankbaarheid voor al die overheidshulp. Het stak massa’s energie om het binnenstromende geld onder te brengen in offshorebanken en bracht de intellectuele eigendom onder in het goedkope Ierland. In Californië ontwikkelt zich een merkwaardig soort ondernemerschap: entrepreneurs die de hippiedroom van de sixties om de wereld te veranderen koesteren maar dat niet via sociale actie willen bereiken maar met nieuwe technologie. En vooral volstrekt buiten de staat. Ze kennen hun eigen geschiedenis niet.

Door Frank Van Massenhove, voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij schrijft deze column in eigen naam.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud