Hoger minimumloon vergroot armoederisico

Hoofdeconoom Voka en auteur van het boek 'Superstaat'

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Nadat het ABVV het voorstel eerder al had gelanceerd, namen de PS, de sp.a en de PVDA de eis voor een hoger minimumloon op in hun verkiezingsprogramma’s. Ze vragen 2.300 euro per maand, bijna de helft meer dan het huidige minimumloon van 1.594 euro. De eis past in de campagne Fight for €14 (14 euro/uur, of 2.300 euro/maand), die geïnspireerd is op de Amerikaanse Fight for $15-eis.

©FONCK YVES

De link met de campagne in de Verenigde Staten is bizar. De situatie op de Belgische en de Amerikaanse arbeidsmarkt is totaal niet vergelijkbaar. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft amper 4 procent van de Belgische werknemers een ‘laag loon’ - concreet: minder dan twee derde van het mediaanloon. Dat is het laagste percentage onder de industrielanden. In de VS is heeft bijna 25 procent van de werknemers een laag loon, goed voor het hoogste percentage onder de industrielanden.

Daarnaast is de 14 euro-eis allicht ook geïnspireerd op de gele hesjes en het idee dat steeds meer werkenden moeilijk rondkomen. Maar ook die ‘analyse’ is vrij wankel. Het Belgische minimumloon behoort nu al tot de hoogste van Europa. Alleen in Nederland (1.616 euro), Ierland (1.656) en Luxemburg (2.071) ligt het nog hoger. Een verhoging naar 2.300 euro zou ons land los op kop plaatsen.

©MEDIAFIN

Belangrijker is dat België het eigenlijk relatief goed doet op het vlak van werkende armen. Eurostat-cijfers tonen aan dat in België 3,8 procent van de werknemers onder de armoedegrens (60% van het mediaaninkomen) valt. In Europa hebben alleen Finland en Tsjechië een lager percentage.

Ons land heeft wel degelijk een armoedeprobleem. 20 procent van de werkenden loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is een onaanvaardbaar hoog percentage. Maar het echte risico ligt bij de niet-werkenden, waar het armoederisico oploopt tot 33 procent. Hogere minimumlonen zijn op dat vlak geen oplossing. Erger zelfs: hogere minimumlonen vormen een drempel voor toetreding tot de arbeidsmarkt, vooral voor zwakkere groepen. Een potentiële werknemer moet op z’n minst de loonkosten verbonden aan het minimumloon kunnen compenseren, anders wordt de betrokken positie niet gecreëerd.

De voorstellen voor een fors hoger minimumloon dreigen vooral zwakkere groepen de toegang tot de arbeidsmarkt te versperren, wat het armoedeprobleem nog verergert.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud