Investeringsregering gevraagd

Het was een opvallende passage in het jaarverslag van de Nationale Bank: ook klimaatgerelateerde risico’s zouden in rekening moeten worden gebracht bij de bepaling van de kapitaalbuffers van financiële instellingen. Zo werpt ook de financieel toezichthouder zich in de strijd om de transitie naar een koolstofarme economie in goede banen te leiden.

Dat voor zo’n omslag grotere kapitaalbuffers moeten worden aangelegd, geeft aan dat de bank verwacht dat hij niet zonder slag of stoot zal verlopen. Periodes van grote droogte of overstromingen kunnen het risico op faillissementen van waterafhankelijke bedrijven verhogen. Denk maar aan de landbouwsector.

©wim kempenaers (wkb)

De verstrenging van de regels voor de energieprestatie van gebouwen tasten dan weer de waarde van gebouwen als onderpand ernstig aan. Die ontwikkeling is ook al merkbaar in de residentiële sector. De prijzen van bouwen of verbouwen rijzen de pan uit door de verplichte energieprestatienormen. Voor velen wordt het bezit van een woning een verre droom. En wie een oudere woning bezit, ziet de waarde zienderogen afbrokkelen. Sommige woningen worden onverkoopbaar.

In een ander hoofdstuk geeft de bank aan dat het best een rem wordt gezet op de kredietverlening voor woningen. Mensen dreigen zich te diep in de schulden te steken om een woning te kopen. Banken, bedrijven en burgers dreigen met andere woorden een steeds zwaardere tol te betalen voor de omslag naar een koolstofarme economie. Zelfs zonder de invoering van een extra CO2-taks.

Nu het dak lekt, wordt iedereen aangemaand om een paraplu te kopen. Terwijl het dak moet worden hersteld.

In plaats van de samenleving op te zadelen met steeds hogere transitiekosten heeft de overheid een veel betere optie: zelf investeren, zowel in klimaatadaptatie als in energieomslag. Nu wordt vastgesteld dat het dak lekt, wordt iedereen aangemaand een paraplu en een regenjas te kopen. Terwijl het dak moet worden hersteld. Wat ons land nodig heeft, is een ambitieus investeringsplan om de verouderde infrastructuur te vervangen en nieuwe technologieën ingang te doen vinden.

Netten

Het klimaatplan moet voorzien in de vervanging van gasnetten door netwerken voor groene warmte of groene waterstof. Woningen die niet langer mazout of aardgas verbruiken, en dus klimaatneutraal zijn, hoeven dan niet meer aan de zware energieprestatienormen te voldoen, of toch niet om klimaatredenen. De CO2-uitstoot van de woningen en bedrijfsgebouwen verdwijnt in één klap, wat in Vlaanderen alleen al goed is voor ongeveer 11 miljoen ton CO2. En de woningen en bedrijfsgebouwen blijven betaalbaar en kunnen tegen een betaalbare prijs energie-efficiënt worden gemaakt.

Het volgende klimaatplan kan de factuur niet louter naar burgers en bedrijven doorsturen.

Ook voor de klimaatadaptatie investeert de overheid beter in een degelijke kustwering en in ontziltingsinstallaties dan dat ze gewoon de verzekeringspremies optrekt via strengere vereisten van de toezichthouder.

Ondanks het nog altijd hoge overheidsbeslag volstaan de overheidsinvesteringen al decennia niet om zelfs maar de bestaande infrastructuur in stand te houden. Het is hoog tijd voor een grondige infrastructuurvernieuwing. Bedrijven investeren volop in hernieuwbare energiebronnen, maar ook de netten moeten volgen.

Het volgende klimaatplan kan de factuur niet louter naar burgers en bedrijven doorsturen. De alarmsignalen over de zwakke begrotingssituatie doen me echter vrezen dat ook de volgende regering geen investeringsregering wordt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud