De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Vanuit verschillende hoeken weerklinkt kritiek op het beleid van de vorige federale regering. Die is in bepaalde gevallen terecht. De regering-Michel liet op het vlak van de overheidsfinanciën heel wat kansen liggen, zeker gezien de relatief gunstige economische en politieke omstandigheden.

Op andere vlakken is de kritiek veel minder terecht. Dat geldt zeker voor de arbeidsmarkt. Volgens de recentste cijfers van de Nationale Bank kwamen er sinds midden 2014 netto 317.000 jobs bij, waarvan 70 procent in de privésector. Dat komt overeen met een stijging met 6,5 procent, duidelijk sterker dan gemiddeld in de EU (5,6%) en de buurlanden (4,4%).

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid blijkt dat het voor 55 procent van die extra jobs om voltijdse banen ging, met nog eens 33 procent deeltijdse jobs met een arbeidsduur van minstens 66 procent. Sinds eind 2017 klom het aandeel van voltijdse jobs in de totale jobcreatie zelfs naar meer dan 80 procent. Het aandeel van de seizoens- en uitzendarbeid nam ondertussen fors af.

©Mediafin

Over hoeveel van die jobs een rechtstreeks gevolg zijn van het beleid van de regering-Michel is zeker discussie mogelijk, maar het beeld dat sommigen ophangen van een arbeidsmarkt die relatief weinig jobs creëert, en dan nog vooral precaire en tijdelijke, klopt niet. Dat soort onterechte kritiek wordt vooral problematisch als die aangegrepen wordt als argument voor de volgende regering om het over een andere boeg te gooien.

Er is niet één mirakelmiddel om structureel meer jobs te scheppen, maar de recepten zijn wel bekend: werken financieel interessanter maken dan niet werken, meer investeren in opleiding, en niet-actieven meer en vooral sneller begeleiden. Meer flexibiliteit bewerkstelligen, onder meer qua arbeidsduur. Meer mogelijkheden scheppen om uitkering en loon te combineren. Uitkeringen beter richten op activering. Minder vervroegde uittredingsmogelijkheden, minder regulering bij aanwerving en ontslag, en meer kinderopvang. Bij die recepten moeten de beleidsniveaus elkaar versterken, niet tegenwerken.

Om de werking van onze arbeidsmarkt te verbeteren moet de volgende federale regering net verder gaan op dezelfde weg. Dat lag tot nog toe niet op de federale onderhandelingstafel. Integendeel, striktere regulering voor atypische arbeidsvormen (zoals uitzendarbeid en jobs in de platformeconomie), hogere minimumlonen en vroeger pensioen kwamen al op tafel. Dat zal zeker niet helpen meer jobs te creëren.

Lees verder

Gesponsorde inhoud